Ellidshøj

1 mia. kr. senere loves der strøm til tiden

Efter 14 års sags- og anlægsarbejde er Nordjyllandsledningen klar til brug

GISTRUP:14 år og 1.050 mio. kr. senere står den nye 400 kilovoltforbindelse mellem Aalborg og Århus færdig. Eltra, der har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden i Jylland og på Fyn, kan læne sig tilbage efter veludført arbejde. Eller sådan næsten da. Enkelte retssager og voldgiftssager spøger stadig. I alt 600 lodsejere er blevet berørt af det anlægsarbejde, der har stået på i de forløbne to år. Energistyrelsen godkendte projektet i marts 2000. Der blev taget første spadestik til et mastefundament på en mark nord for Randers 17. september året efter. Næsten på to års dagen, i går 18. september, kunne Eltra med sin samarbejdspartner i det nordjyske område NVNet, der står for 150 kV-føringerne, markere, at Nordjyllandsledningen nu er på plads. Den sidste del af forbindelsen blev koblet på i august. Der blev holdt åbent hus på kabelstationen ved Gistrup. Med til begivenheden var også mastemodstandere, som repræsentanter for de mange højspændingsgrupper, der har fungeret som aktive sparringspartnere under hele planlægningen. De er nu nedlagte eller omdannet til Dansk Højspændingsforening, hvis formand er Jan Flindt. Han deltog sammen med Ebbe Münster fra Ravnkilde. Modstandere hørt De oplevede på ingen måde begivenheden som en sorgens dag, selv om de ikke havde opnået alt, hvad de ønskede. Mange af højspændingsgruppernes forslag var blevet hørt, og de noterede sig også, at Eltras formand ved frokosten på Hotel Hvide Hus havde bemærket, at det var første gang, der var brugt 400 kV-kabler på landbrugsjord, og at det nok ikke var sidste gang. De erkender imidlertid også, at der er en bagside af medaljen, og at der er mennesker, der skal leve tæt op ad masterne. De kunne godt forestille sig, at grænsen for, hvornår folk får tilbud om opkøb af deres ejendom, udvides til længere end de 80 meter, som er længden i den nye landsaftale. Tidligere var den 50 meter. Indtil videre er der opkøbt 31 ejendomme tæt på anlæggene. Flere kan komme efter, idet Eltra har ladet af forstå, at man retter ind efter den nye aftale. Ved det åbne hus var der lejlighed til at danne sig et indtryk af de nye mastodontmaster, som besøgende havde mulighed for at komme i øjenhøjde med i 56 meters højde via kranløft. Folk stod i kø for at benytte sig at tilbuddet til ikke blot at studere master, men også hele området med Lundby Bakker i baggrunden. Blandt dem var Lene Skat Nielsen fra Ellidshøj, som havde to drenge med på oplevelsesturen. Ret pæne - Nej, hun fandt ikke de store master skæmmede i landskabet. Hun syntes faktisk, de var pæne. Helt præcist er der rejst 400 kV-master på 128 km og nedlagt kabler på 14 km. Det sidste er sket i Gudenådalen, ved Mariager Fjord og i Indkildedalen ind mod Aalborg. I aftalen ligger desuden, at der skal ryddes op i 150 kV-forbindelserne. En række luftledninger bliver fjernet i de kommende år. Systemsammenbruddet, som Nord- og Vestjylland oplevede 28. december 2002, skulle ikke kunne gentage sig. Hændelsen dengang viste med al tydelighed, hvor sårbart det vestdanske system var. Den nye forbindelse øger kvaliteten i forsyningen til Nord- og Midtjylland og styrker samtidig kabelforbindelserne til Norge og Sverige.