Lokalpolitik

1. spadestik til Musikkens Hus er ikke forhalet

MUSIKKENS HUS: Rainer Dannemare formår i et indlæg 6. september at konkludere, at jeg angiveligt skulle forhale første spadestik til Musikkens Hus, som følge af de forhandlinger, der med Bestsellerfonden om en bevarelse og restaurering af Kvægtorvet. Sådan hænger tingene overhovedet ikke sammen i virkeligheden. Det oprindelige udkast til den lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af Musikken Hus tog afsæt i vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen. Allerede i dommerkomiteens betænkning blev økonomiens holdbarhed nævnt som et problem, der dog blev anset for realistisk at løse. Men der var således tilbage i januar i år en forestilling fra flere sider om, at et nyt og bearbejdet projekt var en realistisk mulighed. Sideløbende har debatten om bevarelsen af Kvægtorvet kørt. Netop derfor foreslog jeg også følgende bemærkning og dermed mindretalsudtalelse til lokalplanen for Musikkens Hus: "..forudsætningen om nedrivning af Kvægtorvet knytter sig alene til arkitektkonkurrencens konkrete vinderprojekt." Formuleringen blev udover SFs gruppe støttet af flere Venstre-medlemmer, Kristendemokraterne samt de Konservative og herunder Dannemare. I perioden kom der først et nyt projekt for Musikkens Hus. Så kom det næste. Der opstod samtidig mulighed for at bevare Kvægtorvet. Der føres forhandlinger herom. Projektet for Musikkens Hus bearbejdes fortsat (og helt uden min medvirken) med henblik på at fastlægge et endeligt byggeprogram. Lokalplanen er en såkaldt projektlokalplan, der er rekvireret af organisationen bag Musikkens Hus. Rettelser og ændringer tager derfor sigte på at tilpasse lokalplanens indhold til et konkret projekt for Musikkens Hus. Det er virkeligheden. Derfor er det også forkert, når Rainer Dannemare påstår, at der skal ske en sammenbygning mellem Kvægtorv og Musikkens Hus. Det kan Dannemare ved selvsyn konstatere i lokalplanens grønne udgave, der var til debat og vedtagelse på byrådsmødet 23. august. Apropos dette møde så henviser Dannemare til, at der fra flere sider blev udtalt kritik over, at jeg ikke havde givet nok information til byrådet. Som jeg hørte det omfatter "fra flere sider" to byrådsmedlemmer - Dannemare og Gamst.