10.000 bilister kører for stærkt

Fartmåling Trafikale indgreb har ikke fået bilisterne til at sænke farten tilstrækkeligt, viser en ugemåling

HOBRO:Det er en noget alarmerende hastighedsmåling, teknisk udvalg i Hobro har fået gennemført på Hostrupvej i Hobro. Den afslører, at tæt på 10.000 bilister hvert eneste uge kører for stærkt på denne del af den gamle hovedvej 10 gennem Hobro. - Det er en nærmest chokerende opdagelse. Det kommer helt bag på mig, erkender formanden for teknisk udvalg, viceforstander Preben Christensen, Hobro. Hastighedsmålingerne blev gennemført i ugen fra torsdag 26. september til torsdag 3. oktober. Det skete ud for Hostrupvej 44, og det skete på foranledning af beboeren på denne adresse, Keld Juul Nielsen, som over for politikerne havde påpeget problemet med de mange fartglade bilister. Hastighedsmålingerne blev foretaget både i syd- og nordgående retning, og der er et helt tydeligt billede af, at det er i nordgående retning, fartdjævlen tager over. Når der på Hostrupvej er grønt lyssignal, går det virkeligt stærkt for de bilister, som helt undgår at holde stille i lyskrydset. De bilister, der på grund af rødt signal er nødt til at sætte vognen helt i stå, trykker til gengæld speederen i bund, når der skiftes til grønt. I nordgående retning passerede i løbet af ugen 38.847 bilister. Hovedparten - 30.817 - holdt sig trods alt inden for hastighedsbegrænsningen på 50 km/t, men ikke færre end 8030 kørte for stærkt. Af dem kørte 6821 dog ikke stærkere end 60 km/t, men 1034 bilister kørte mellem 60 og 70 km/t og 175 bilister nåede at speede op, så de kørte mere end 70 km/t. Trods de mange fartglade bilister, blev gennemsnitshastigheden i nordgående retning i den pågældende uge kun målt til 40 km/t. Tallene - og hastigheden - er noget lavere for den sydgående trafik. Der passerede ialt 35.287 bilister, og af dem overholdt hovedparten fartgrænsen på 50 km/t. 1736 blev målt til at køre mellem 50 og 60 km/t, 161 nåede op på et sted mellem 60 og 70 km/t, og 22 bilister kørte stærkere end 70 km/t. Gennemsnitsfarten var dog helt nede på 29 km/t. Selv om resultatet af målingerne bestemt ikke huer teknisk udvalg, vil man rent politisk ikke foretage sig mere rent sikkerhedsmæssigt på den pågældende vejstrækning. - Vi har jo gjort næsten alt muligt for at få farten reduceret, siger Preben Christensen med reference til det projekt, der for få år siden blev gennemført under navnet "smukkere gader og veje". Da bidrog Trafikministeriet med et millionbeløb til diverse fartdæmpende foranstaltninger.' - Jeg føler ikke, vi kan gøre mere, men resultatet af trafikmålingerne er naturligvis ekspederet videre til politiet. Måske vil det så give anledning til hyppigere fartkontrol på stedet, siger Preben Christensen.