EMNER

10.000 flere kroner per familie siden 2001

De offentlige udgifter er øget med 10.000 kr. per familie, siden VK-regeringen trådte til

KØBENHAVN:Pædagoger og lærere landet over strejker i protest mod nedskæringer - alligevel har VK-regeringen siden den trådte til i 2001 øget de offentlige udgifter med, hvad der svarer til 10.000 kroner for hver eneste danske familie. Det viser et notat fra tænketanken CEPOS. Tænketankens cheføkonom Mads Lundby Hansen siger, at på trods af de mange udsagn om nedskæringer i den offentlige sektor, viser de nøgterne kendsgerninger, at den er vokset med 7,5 procent siden Anders Fogh Rasmussen (V) satte sig i statsministeriet. - Det svarer til et ekstra offentligt forbrug pr. familie på ca. 10.000 kr., siger Mads Lundby Hansen. Cheføkonomen finder, at væksten i de offentlige udgifter står i skærende kontrast til de seneste dages udsagn fra pædagoger, borgmestre og lærere om nedskæringer. - Hertil kommer, at man af hensyn til samfundsøkonomien kunne forvente en slankere offentlig sektor under VK-regeringen. Det er ikke sket. Tværtimod overbyder VK-regeringen Nyrup i udgiftspolitikken frem til 2010. Fogh-regeringen vil nemlig øge det offentlige forbrug med 4 milliarder kroner om året frem til 2010, hvor Nyrup kun ville bruge 2 milliarder kroner ekstra, siger Mads Lundby Hansen Det fremgår af notatet, at VK-regeringen har øget det offentlige forbrug med 31 milliarder kroner i perioden fra regeringsskiftet i 2001 til 2007. Væksten går generelt til sundhedsområdet, der får 12 milliarder kroner, socialområdet, herunder børn og ældre får cirka 8 milliarder kroner mens - hvilket er det samme som de penge, der er tilført undervisningsområdet. Væksten sker generelt i kommuner og amter, mens staten har brugt færre penge.  Med de flere penge er der ansat flere medarbejdere i kommuner og amter. Ifølge ATP-statistikken er antallet af ansatte i kommuner og amter vokset med 12.000 personer i perioden 2002-2005. - Regeringens ekspansion af den offentlige sektor er kritisabel af mange grunde. Blandt andet indebærer flere ansatte i kommuner, at der bliver færre personer til rådighed for private virksomheder. Derfor vil en personaleudvidelse i kommunerne indebære, at danske virksomheder skal afvise endnu flere ordrer, siger Mads Lundby Hansen./ritzau/