Nepal

10.000 kr. til Nepal fra Thy

FRØSTRUP:10.534 kroner har Inga og Poul Erik Bertelsen, Thisted, indbetalt til Mellemfolkeligt Samvirke efter sidste weekends arrangement i Tømmerby Kulturcenter, ¿Gi¿ en hund til Nepal¿. 125 voksne og nogle børn deltog i eftermiddagen, og stort set alle lagde 100 kroner for det måltid med nepalesisk mad, som initiativtagerne havde sørget for. Næsten halvdelen af deltagerne bidrog i øvrigt til underholdningen som medlemmer af et eller flere af de musikalske ensembler, som havde sagt ja til at medvirke. Inga og Poul Bertelsen har tidligere været ulandsfrivillige i Nepal og er nu lokale repræsentanter for Mellemfolkeligt Samvirke, som i sidste weekend havde landsindsamling til fordel for det fattige land ved foden af Himalaya. Men i stedet for at stemme dørklokker valgte de at lave arrangementet i Frøstrup.