10 år med svinelugt

EMNER 15. september 2002 08:00

Carsten Nørgaard fik godkendelsen til på Mandelvej i Stae at drive en svinefarm på op til 249 DE i 1992. Den første klage over lugtgener kom i 1995. Der blev samtidig gennemført en underskriftindsamling. Klagen og underskrifterne førte til et påbud til Carsten Nørgaard fra kommunen om at få nedbragt lugtgenerne. En ny klage med tilhørende underskriftindsamling førte i 1996 til et nyt påbud. Det blev af Carsten Nørgaard påklaget til Miljøministeriet, som i 1997 slog fast, at kommunen var i sin gode ret til at udstede påbuddet. I 1998-99 gennemførte Carsten Nørgaard en række tiltag, der havde til formål at dæmpe lugtgenerne. Disse tiltag skønnedes af naboer til svinefarmen ikke at have nogen effekt, og de bad derfor kommunen om et nyt møde om lugtgenerne. I februar 2001 blev naboerne til svinefarmen så på det ønskede møde med kommunen præsenteret for et nyt forslag i forbindelse med svinefarmen. Det var på daværende tidspunkt ret løst, men det viste sig senere at gå ud på, at Carsten Nørgaard syd for Stae ville etablere en ny svineproduktion og kun bibeholde 15 DE på den eksisterende svinefarm på Mandelvej. Dette forslag blev siden modificeret til at omfatte 50 DE på Mandelvej. Dette sagde teknisk udvalg i april 2001 nej til ved over for amtet at anbefale, at der på Mandelvej kun blev givet tilladelse til 15 DE. I sommeren 2002 behandlede teknisk udvalg en ny ansøgning fra Carsten Nørgaard. Den gik denne gang ud på at bibeholde 150 DE på Mandelvej. Udvalget besluttede i første omgang at få gennemført en lugtanalyse på stedet, inden der foretages yderligere i sagen. Svinefarmen på Mandelvej ligger i dag cirka 65 meter fra byzonen i Stae. Skulle den have været godkendt i dag, ville mindstekravet til afstand have været på 300 meter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...