Retspleje

10-årig dreng svigtet efter misbrug

Lillebror på 10 år må fortsat bo sammen med sin storebror, der er dømt for sexkrænkelser mod ham.

Sagen fra Hjørring Kommune om en storebrors grove seksuelle overgreb mod en yngre lillebror har flere gange fået dommeren til at undre sig over Hjørring Kommune. Kommunen har nemlig på intet tidspunkt haft en kommunal bisidder for den nu 10-årige dreng i retten, eller fået ham flyttet væk fra den otte år ældre storebror. Til gengæld har den 10-årige haft tilknyttet to advokater. Men de har alene haft til opgave at tage sig af økonomiske aspekter i sagen. Dommeren undrer sig Senest undrede dommeren sig ved domsafsigelse tirsdag, hvor storebroderen blev idømt et års fængsel, heraf ni måneder betinget. Sagen startede for mere end et år siden, men på trods af de alvorlige anklager, bor brødrene fortsat sammen hjemme hos deres mor. Dommer Mogens Pedersen har flere gange i retten undret sig over kommunens fravær, også ved tirsdagens retsmøde hvor han konstaterede, at kommunen fortsat ikke havde en repræsentant for lillebroderen i retten. Derimod mødte en socialrådgiver fra kommunen i retten for storebroderen. Hun oplyste, at kommunen ikke har iværksat særlige foranstaltninger for ham. Handler kun om penge Advokat Lars Staal, Aalborg, var også til stede i retten, men kun for at varetage lillebroderens erstatningskrav mod storebroderen. - Jeg har intet med de personlige forhold at gøre. Det er ikke min kompetence i denne sag. Min opgave er alene af økonomisk karakter, så derfor har jeg ikke forholdt mig til, at lillebroderen fortsat har boet sammen med storebroderen. Det ville gå langt ud over min kompetence at gå i dialog med kommunen om dens håndtering af denne del af sagen, siger Lars Staal. Drengen har også haft tilknyttet en ad hoc-værge, advokat Ole Horn Frederikshavn. Men også hans opgave drejer sig om økonomi. - Ad hoc-værgens opgave har været, på moderens vegne, at tage stilling til de økonomiske forhold, forklarer Lars Staahl. Nina Kragh Pedersen, leder af forebyggelsesafsnittet i Hjørring kommune, kan ikke udtale sig om sagen. - Jeg ved ikke, hvorfor der ikke var nogen bisidder for den 10-årige. Hans sag ligger ikke i mit regi, siger hun og henviser til Bettina Raffen, som det desværre ikke har været muligt at få en kommentar fra.