10 finalister fundet uden større sværdslag

Nordjysk Gulds dommerpanel gik efter at få så forskellige ideer som muligt i finalerunden

AALBORG:Det tog kun et par timer for dommerpanelet i Nordjysk Guld at nå til enighed om, hvilke 10 ideer der var værdige til at gå videre til finalerunden. Og her er de så, de 10 finalister i konkurrencen om penge til at lancere en god ide til gavn for beskæftigelsen i Nordjylland: - Solvejg Pedersen, Haverslev - Per V. Brüel, Holte - Helge Bregnhøj-Olesen, Kolding - Bente Albeck, Brønderslev - Torben Laustsen, Lyngså - Jørn Thye-Petersen, Aalborg - Olav Juul, Læsø - Ketty Laursen, Aalborg - Lars Moltsen Nielsen, Aalborg Ø - Jørgen Buus Christiansen, Asaa Dommerne skulle vælge mellem 50 ideer fundet blandt de mere end 600 indkomne forslag i konkurrencen, og det voldte tilsyneladende ingen større vanskeligheder at finde de 10 finalister. De dækker så forskellige projekter som færdigretter baseret på landsdelens egne fødevarer over udstyr til plejesektoren til servicesystemer på mobilnettet. Og i antal forventede job spænder de fra nogle ganske få til mellem 1000 og 1200. - Vi var meget enige om at gå efter mangfoldigheden, altså at se så mange forskellige ideer sat op mod hinanden i finalen, siger Skallerup Klit Feriecenters direktør, Gunnar Schmøkel, der udgjorde dommerpanelet sammen med divisionschef Preben Larsen, Mekoprint, direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden, professor Anders Drejer, Handelshøjskolen i Århus samt Anne Skare Nielsen, medstifter af rådgivningsfirmaet Fahrenheit 212. Ifølge dommerpanelet var der ganske stor iderigdom blandt de 50 forslag, men det kneb lidt på det punkt, der handler om, at ideerne også skal kunne realiseres. - Det er nok karakteristisk, at folk med sjove og gode ideer langt fra altid er dem, der egner sig til at føre dem ud i livet, og dermed falder de lidt uden for konkurrencen. Nogle gange vil det kræve, at nogle personer med nogle helt andre egenskaber går ind og realiserer deres planer, andre vil være godt hjulpne af lidt professionel assistance undervejs i forløbet, siger Christian Motzfeldt, der fra sit daglige i virke i VækstFonden kender ganske meget til, hvad der skal til for, at en god ide også ender med at blive en god forretning. Anne Skare Nielsen slår samtidig på, at det er utroligt vigtigt for ideernes levedygtighed, at deres ophavsmænd er i stand til at beskytte dem. - Der er rigtig mange, der står uden mulighed for at gardere sig over for konkurrenter, og de vil bare blive kørt over, så snart nogle lidt smartere får øje på deres ideer. Hvis man ikke ligefrem tager patent på noget, er man nødt til at finde en forretningsmetode, der sikrer én mod at blive kopieret, siger Anne Skare Nielsen. - Men i vores valg af finalister har vi også set på, at den her konkurrence gerne skulle blive en inspiration for mange andre, og derfor er der også tale om en passende blanding af etablerede og mere uerfarne deltagere. Det må gerne være sådan, at andre, når de hører om projekterne i Nordjysk Guld tænker: 'Det kunne jeg da også have fundet på'. Sådan at folk får inspiration til at komme på banen med deres gode ideer, tilføjer Gunnar Schmøkel. Han tillægger det i øvrigt stor vægt, at Nordjysk Guld har en langsigtet effekt ud over de tre vinderprojekter, som realiseres. Konkurrencen kan i hans øjne opfattes som kimen til en ny, mere kreativ iværksætterkultur i landsdelen. Men i første omgang gælder det altså om at få udpeget de tre vinderprojekter, og det sker i starten af juni, når de 10 finalister har indleveret detaljerede forretningsplaner.