Lokalpolitik

10 første grunde klar til byggemodning

Vil efter anlægsplan være klar til salg i foråret og bebyggelse fra 1. august

NØRAGER:Efter flere års diskussioner om behovet for udstykning af nye byggegrunde i Nørager by er de 10 første byggeklare grunde nu snart en realitet i den nye udstykning i Nøragers vestlige del. Udvalget for teknik og miljø har netop besluttet at indstille til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at arbejdet med byggemodningen af første etape i udstykningen bliver udbudt i begrænset licitation med otte tilbudsgivere samt at licitationen over jordarbejdet holdes i februar. - Efter planen vil de 10 byggegrunde være fuld byggemodnede med både vej og kloak og øvrige stikledninger og klar til bebyggelse efter sommerferien, forklarer udvalgsformand Søren Munk (V). De 10 grunde er med deres beliggenhed syd for Jernbanegades vestlige forlængelse de mest attraktive i hele udstykningen på godt 10 tønder land med i alt 31 parceller. Oprindeligt var der planlagt udstykning af 36 parceller, men efter ønske om større parceller besluttede kommunalbestyrelsen at reducere antallet med fem. Salg i etaper Detailprojekteringen af byggemodningen er på vegne af Nørager Kommune udført af det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S i Aalborg. Vejingeniør Knud Erik Jessen fra teknisk forvaltning forventer, at jordentreprenøren efter udvælgelsen ved licitationen i februar kan indlede arbejdet lige efter påske i sidste del af april måned og afslutte det senest 1. august. Udbuddet af arbejdet i begrænset licitation er en tradition i Nørager Komune ved tilsvarende anlægsopgaver. De otte inviterede entreprenører bliver iføgle Knud Erik Jessen både lokale og udenbys folk. Hvornår anden og sidste etape af udstykningen skal byggemodnes med 21 grunde, er endnu ikke fastlagt og vil helt afhænge af salget af de første byggegrunde. Det er for at undgå, at Nørager Kommune ikke igen kommer til at ligge inde med en masse usolgte grunde som det er tilfældet i Haverslev med 20 usolgte grunde i udstykningen Mølhøjvangen etape et med i alt 26 grunde. - Men som renteniveauet ser ud i øjeblikket, så er der jo yderst gunstige tider for husbyggeri, påpeger udvalgsformand Søren Munk optimistisk. Ifølge Poul Larsen er det planen, at salgsmaterialet og papirerne for de 10 første grunde skal være klar til præsentation til foråret.