10 hektar sandland forvandlet til en søperle

På tre sider er Helsegården omgivet af søer, vandveje og park- og skovlignede områder

BLÆSBJERG:Blæsten kan stryge frisk over Helsegårdens vande, og vindsus var der tilsider på en anden måde i 90'erne, da Tage Olesen var godt i gang med sit storesøprojekt med at forvandle 10 hektar med sandjord. Naboer og DN så skævt til projektet, fordi de mente søerne sænkede grundvandsspejlet i området og tørlagde vandbrønde og fik huse til at revne. Men Naturklagenævnet og andre myndigheder afviste klagen. I dag er området en hel unik naturperle med en afvekslende fauna, fiske og fugleliv i de ældste dele af det kombinerede sø- og parkområde, og hver morgen nyder Tage Olesen at sidde med morgenkaffen det sted i privatboligen, hvor der er bedst udsigt over sølivet: - Det er ved at være en hel zoologisk have. Jeg ser skarve, isfugle, fiskehejrer udover de normale fugle. Der er et rigt fugleliv, som har udviklet sig gennem årene. Årsagen til blandt andet skarven har fundet vej til sø- og parkområdet et par km udenfor Blæsbjerg er den naturlige, at der er sat rigeligt med fisk ud. De har formeret sig så meget, at Tage Olesen selv er begyndt at sætte ruser ud for at regulere mængden af skaller, ørreder og andre ferskvandsfisk. Under en rundtur for NORDJYSKE hev han en ruse op, og indholdet viste sig at være en stor ål, som fik lov at slippe ud i søen igen. Selv om gravearbejdet for længst er overstået, så skal der stadig laves småreguleringer af søer og vandkanaler, og på land ændrer de veletablerede område sig også en smule. Kommer beboere med forslag til nyplantning, så bliver det taget op.