10. klasse er på rette spor

EVALUERING:10. kl. er på rette spor efter ændringerne af 10. kl.-loven fra august 2000, hvor målet var at få flere til at gå direkte fra 9. kl. og ind i ungdomsuddannelsessystemet. Således er antallet af 10. kl.-elever dalende, og samtidig giver evalueringsrapporten grund til at tro, at antallet af elever, der vælger 10. kl., kan yderligere reduceres. Den netop offentliggjorte evalueringsrapport om 10. kl. viser samtidig, at det faglige niveau i 10. kl. er hævet, at vejledningen er styrket, og at overgangen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. kl. er forbedret. Det kan dog gøres endnu bedre, hvilket vi regner med, at den netop vedtagne folkeskolelov og vejledningsreformen, der er under implementering, vil bidrage til. En styrket vejledningsindsats over for 9. kl. vil kunne fremrykke valget af ungdomsuddannelse for en del elever, så flere af de ca. 40 pct. af eleverne i 10. kl., der faktisk både er modne og fagligt set gode, kan gå direkte videre efter 9. kl. på baggrund af en direkte og konsekvent vejledning. Tilsvarende vil den store gruppe elever, der føler sig mindre fagligt stærke, kunne hjælpes med den nye folkeskolelov, der blandt andet har til hensigt at styrke fagligheden også efter 9. kl. Der er dog ingen tvivl om, at 10. kl. kan være et godt tilbud for unge, der ikke er modne eller bogligt stærke til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Samlet set kan vi konstatere, at 10. kl. er et tilbud for en gruppe unge, der har behov for dette ekstra år, hvorfor denne ikke bør afskaffes. I Venstre ser vi derfor 10. klasse som et nødvendigt supplement, men ønsker samtidig, at 10. klasse yderligere målrettes mod de unge, der virkelig har behov for et ekstra år, inden de skal videre i ungdomsuddannelserne.