Gymnasiale uddannelser

10. klasse ind på gymnasiet

Det giver flere elever lyst til at tage en ungdomsuddannelse.

Tidligere i år indviede Fjerritslev Gymnasium en ny fløj for at få plads til to nye uddannelser, hhx og hf. Næste etape er på tegnebrættet, oplyser rektor Per Beck. Foto: Martin Damgård

Tidligere i år indviede Fjerritslev Gymnasium en ny fløj for at få plads til to nye uddannelser, hhx og hf. Næste etape er på tegnebrættet, oplyser rektor Per Beck. Foto: Martin Damgård

En ny 10. klasse-afdeling i Fjerritslev får efter al sandsynlighed til huse på Fjerritslev Gymnasium. På kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften oplyste udvalgsformand Søren Brink (K), at han og næstformand Morten Klessen (S) fra børne- og familieudvalget har holdt møde med gymnasiets ledelse for at se på mulighederne, og at det ser positivt ud. Der har tidligere været uenighed i kommunalbestyrelsen om et fremtidigt 10. klassecenter, især om der skulle være et eller to centre, men den er nu fejet af bordet. Alle går ind for, at der oprettes et center i Aabybro sammen med den nye overbygningsskole ved rådhuset, og at centeret får en afdeling i Fjerritslev. De synes også, at det er en god ide at det bliver på gymnasiet, hvor der fra dette skoleår er oprettet hf og hhx, ud over at der er alment gymnasium, stx. - Fjerritslev Gymnasium er inde i en spændende udvikling med de nye ungdomsuddannelser. Det er faktisk det eneste sted i kommunen, hvor der er et campusmiljø, som Ole Stavad (S) sagde i byrådssalen. I år er der 140 elever i Jammerbugt, der tager 10. klasse med, og det er uventet mange. For få år siden anslog politikerne, at under 100 årligt ville være interesseret i at tage folkeskolens sidste klasse med. Erfaringen fra andre steder viser også, at hvis denne undervisning foregår i tilknytning til et gymnasium, bliver en større andel end ellers motiveret til at gå videre her, og med både stx, hhx og hf er der valgmuligheder. - Ved at placere 10. klasse på gymnasiet er vi med til at opfylde målet om et højere uddannelsesniveau, er politikerne enige om. Fra Fjerritslev Gymnasium oplyser rektor Per Beck, at man nok skal skaffe plads til nye 10. klasse-elever, som man meget gerne inviterer indenfor. - Vi er i ved at planlægge en ny tilbygning, men vi afventer svar fra Undervisningsministeriet om at få del i en særlig byggepulje, før vi kan gå i gang, forklarer han. - Det kan være, vi må undervise nogle af de ældste elever i pavilloner en tid, men det ved jeg de ikke har noget imod. Det bliver ikke de nye elever, vi sender i pavilloner - de skal have lov til at falde til i vores gode fysiske rammer, lover Per Beck.