10. klasse lever endnu

Private Klostermarksskolen skræddersyr ældste årgang til bogligt stærke med gymnasieambitioner - Aalborg Kommune lukker alle 10. klasse centre på nær to. Se tv-indslag fra 24Nordjyske

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skoleleder Lars Peter Nitschke: - Karakterer i gymnasiet spiller nu om dage en vigtig rolle for unges videre muligheder i uddannelsessystemet og dermed deres karriere. Det lykkes os ofte at højne det faglige niveau betydeligt.

For andet år i træk starter tre 10. klasser med hver 20 elever på den private Klostermarksskolen i Aalborg mod blot et enkelt spor i skoleåret 2009/2010. Succesen for ældste årgang på privatskolen falder sammen med Aalborg Byråds byråds beslutning om at lukke fire ud af de seks kommunale 10. klassecentre, der i forvejen var resultatet af nedlæggelser. Centret på Tornhøjskolen har allerede drejet nøglen om, og i 2012 følger en lukning af 10. klasserne på Filstedvejens Skole og Sofiendalskolen og af centret i Hals. Se tv-indslag fra 24Nordjyske her I kommunalt regi bliver ældste årgang i Danmarks tredjestørste kommune udelukkende tilbudt på Løvvangsskolen og Seminarieskolen fra skoleåret 2012/2113 - begge i Aalborg - og manøvren barberer efter planen udgifterne til 10. klasse ned med en fjerdedel sammenlignet med 2010/2011. - Hos os bliver 10. klasse ikke en sovepude, men en målrettet faglig og menneskelig udfordring som forberedelse til et nyt liv på de gymnasiale ungdomsuddannelser - det almene gymnasium, det tekniske htx og handelsgymnasiet hhx, fremhæver skoleleder på Klostermarksskolen, Lars Peter Nitschke. - Karakterer i gymnasiet spiller nu om dage en vigtig rolle for unges videre muligheder i uddannelsessystemet og dermed deres karriere. Det lykkes os ofte at højne det faglige niveau betydeligt og samtidig modne den enkelte til gavn for læringen i gymnasiet, noterer skolelederen. Lærer på Klostermarksskolen med mange års erfaring som underviser i 10. klasse, Per Lindgren Hansen, har fulgt adskillige elevers faglige og menneskelige udvikling på nærmeste hold. - Karakterne i starten af 10. klasse bliver ofte løftet gevaldigt hen ad vejen fra 2 til 4, fra 4 til 7 ...og sådan fremdeles. - Og det er beviseligt, at elever med en baggrund i 10. klasse langt hyppigere gennemfører gymnasiet på normeret tid og langt sjældnere dropper helt ud sammenlignet med dem, der kommer direkte fra niende, kommenterer Per Lindgren Hansen. Den 16-årige Amalie Pagter tog niende klasse på en efterskole, men kom retur til Klostermarksskolen for at tage 10. klasse. - Fagligt fik jeg simpelthen for lidt ud af opholdet på efterskole til, at jeg turde starte på gymnasiet. Nu har jeg fået rettet op på en hel del mangler. Den 17-årige Amalie Pagter agter at blive enten jurist eller læge. - Det kræver et pænt snit i gymnasiet, og i 10. klasse forbedrede jeg mig i stort set alle fag. Skoleleder Lars Peter Nitschke advarer mod at lukke 10. klasse ved lov. - Sker det, skader vi samfundet. Fagligheden ville simpelthen falde på sigt inden for adskillige områder. Også blandt højtuddannede akademikere, vurderer han. Omkring 600 unge i Aalborg Kommune starter efter sommerferien i de kommunale tilbud om 10. klasse - stort set samme antal som i det forgangne skoleår mod en svagt stigende interesse på landsplan. - Lukningen af 10. klasse centret på Tornhøjskolen har dog tilsyneladende ikke svækket søgningen, siger skolechef i Aalborg Kommune, Lone Vestergaard. - Hvad der sker næste år, når flere centre lukker, ved vi dog naturligvis ikke. Ved siden af private Klostermarksskolen omfatter tilbuddet til unge om at tage 10. klasse uden for folkeskolen i Aalborg Kommune også Aalborg Friskole, Sct. Mariæ Skole og Skipper Clement Skolen.