10. klasse skal alligevel ikke kun være for de svage

Lokale 10. klasse skoler ånder lettet op efter at Bertel Haarder har moderet sit udspil om 10. klasse

HJØRRING:Det bliver alligevel eleverne og forældrene selv, der afgør, om de vil takke ja eller nej til 10. klasse. Undervisningsminister Bertel Haarder har moderet planerne i regeringsgrundlaget, som gik på, at 10. klasse alene skulle målrettes de svageste elever. Det gav anledning til stor bekymring på 10. klasseskolerne i Hjørring og mange andre steder. Kritikken gik på, at det ville fratage de unge muligheden for at blive bedre rustet og afklaret til en ungdomsuddannelse, og at det var uklart, hvordan man skulle kvalificere sig til at være svag nok til at få lov at tage 10. klasse. Men nu ser det ud til, at ændringen af 10. klasse bliver knap så radikal. Bertel Haarder er snart klar med sit oplæg, og kriteriet med at man skal være svag er taget ud. I stedet er der sat øget fokus på mere målretning og brobygning. Viceskoleinspektør på Hjørring Ny 10., Christina Mogensen, er glad for det nye udspil. - Det er meget i tråd med, hvad vi gør her. Vi har allerede samarbejde med erhvervslivet og brobygning, og det ville være dejligt, hvis brobygningen kunne blive mere fleksibel og ikke kun begrænse sig til fire uger op til efterårsferien, som det er i dag. Vores unge kunne have stor glæde af også at kunne komme ud på ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne på andre tider af året, siger Christina Mogensen, der er lettet over, at 10. klasse fortsat skal være et tilbud til alle, der har brug for afklaring. På Halvorsminde Ungdomsskole er forstander Ole Bjerring også postiv overfor de nye toner. Han har tidligere udtrykt stor bekymring i NORDJYSKE: - Det er svært at definere, hvad svag eller resourcesvag er. Jeg synes, det er en bastant mærkning af folk og en provokerende måde at stemple dem på. Det virker underligt, at de unge skal kvalificere sig negativt til at få lov at gå i 10. klasse, sagde han blandt andet. Ole Bjerring glæder sig nu over, at målgruppedefinitionen for skoleåret ikke skal være så snæver, men han understreger, at det konkrete lovforslag ikke er færdigt endnu. - Bertel Haarder har sendt nogle nye signaler, som giver håb om, at han vil foreslå en modereret udgave af regeringsgrundlaget. Det lyder som om der er en åbning hen mod en helt fundamental anerkendelse af elevens egen medvirken til valget af skoleåret. Vi lever stadig i spænding, og det er for tidligt at juble, men jeg vælger at være optimist og tro på, at vi har fået en minister, der vil lytte, siger Ole Bjerring. Den konkrete ordlyd af lovforslaget kommer først senere - lovforslaget fremsættes i løbet af efteråret.