10. klasse skal analyseres

Skolevæsen 8. maj 2007 06:00

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Som en udløber af en ny skolestruktur skal kommunen også beslutte, om der skal være et eller flere 10. klasse centre i kommunen - og hvordan de skal indrettes. En arbejdsgruppe med skolechef Arthur Corneliussen spidsen skal have en analyse klar i juni. Analysen skal ses i sammenhæng med kommunens indsats for og med unge i det hele taget, herunder et udspil om ”Ungdomsuddannelse for alle”. Børne- og kulturforvaltningen mener, at 10. klasse skal ses som en overgang til en uddannelse og ikke ”kun” som afslutningen på folkeskolen. 10. klasse skal medvirke til generelt at styrke indsatsen i forhold til unge, som man kunne frygte ville droppe helt ud af uddannelsessystemet. Politikerne i børne- og ungdomsudvalget har desuden ønsket at få belyst, hvordan man kan få flere til at vælge en gymnasial uddannelse. Arbejdsgruppen skal også finde svar på faglige og økonomiske konsekvenser af et eller flere klassecentre som del af et ungdomsuddannelsescenter. Med udgangspunkt i en analyse af de fem nuværende 10. klasse tilbud ønsker politikerne også forslag til geografisk placering. I øjeblikket er der følgende 10. klasser: Ankermedets Skole i Skagen, Aalbæk Skole, Ørnevejens Skole og Privatskolen i Frederikshavn samt Volstrup Skole i Sæby.toen

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...