10. klasse skal på plads

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling i oktober

LØGSTØR:Hvor skal fremtidens 10. klasse placeres i Løgstør Kommune. Skal det være på Løgstør Skole eller Ranum Skole? I øjeblikket er 10. klasserne samlet på Løgstør Skole, men der lægges nu op til, at der skal tages endelig stilling til placeringen efter at sagen gennem flere år har været en politisk varm kartoffel. I første omgang er der lagt op til at Løgstør Kommunes undervisnings- og kulturudvalg skal se på sagen på sit møde på onsdag, men forvaltningen på rådhuset har på forhånd lagt op til, at der træffes en endelig beslutning om 10. årgangs fremtid senest i oktober. Det sker af hensyn til elevernes valg samt skolernes planlægning. Hidtil har man ventet på en rapport fra Undervisnignsministeriet, der skulle analysere på virkningerne af den nye lov om 10. klasse. Den rapport er netop kommet, og derfor har politikerne nu det beslutningsgrundlag, der skal til for at kunne træffe den endelige beslutning. Skoler gav bud Løgstør Skole og Ranum Skole er hver især på forhånd blevet bedt om at give deres bud på 10. klasse for det skoleår, der begynder i august 2004. Det har fået Løgstør Skole til at fremsende en redegørelse for 10. årgang i indeværende skoleår samt en model for næste skoleår og samtidig har skoleleder Gunnar Villumsen tilbudt at redegøre for planerne for 10. årgang på Løgstør Skole på det møde som undervisnings- og kulturudvalget har på onsdag. Ranum Skole har grebet sagen lidt anderledes an og har henvist til forslag for 10. klasse, der allerede er sendt frem til politikerne. Samtidig har Ranum Skole gjort opmærksom på, at for at etablere et fremtidsorienteret skolemiljø for de unge, så vil Ranum Skole i udstrakt grad samarbejde med Ranum Seminariet, HF, produktionsskolen og en evt. kommende efterskole i Ranum. Derfor har Ranum Skole anbefalet undervisnings- og kulturudvalget at vente med beslutning om 10. årgangs fremtid til der foreligger et resultat af disse drøftelser. Men forvaltningen har altså som nævnt anbefalet politikerne, at der nu træffes en beslutning om 10. klasse af hensyn til såvel eleverne som skolernes planlægning. Spørgsmålet omkring placering af 10. klasse har været oppe at vende flere gange, siden kommunalbestyrelsen tilbage i 1999 første gang behandlede sagen i forbindelse med en drøftelse af skolestrukturen.