10. klasse

Jacob Maabjerg: - Jeg satser på at uddanne mig til indretningsarkitekt, og overvejer, om jeg skal vælge gymnasiet eller HF. Og så er der et par fag, jeg gerne vil blive bedre til. Derfor vælger jeg 10. klasse, og fatter ikke, at nogle vil have den nedlagt for elever som mig.

Jacob Maabjerg: - Jeg satser på at uddanne mig til indretningsarkitekt, og overvejer, om jeg skal vælge gymnasiet eller HF. Og så er der et par fag, jeg gerne vil blive bedre til. Derfor vælger jeg 10. klasse, og fatter ikke, at nogle vil have den nedlagt for elever som mig.

DET NYE AALBORG: De flere end 1500 elever i Det nye Aalborgs 9. klasser bliver måske blandt de sidste, der har haft muligheden for at vælge den ind imellem udskældte 10. klasse, som den er kendt i dag. Den nuværende model er dog fortsat det absolut mest populære valg. En opgørelse fra vejledningscentret UU-Aalborg viser, at flere end hver anden fra niende årgang - rundt regnet 53 procent - fortsætter i 10. klasse efter sommerferien. Typisk i folkeskole-regi, på privat- eller efterskoler. Det er en lidt større andel end på landsplan, hvor knap 52 procent fortsætter i 10. klasse Gabet til gymnasiale uddannelser på andenpladsen er fortsat stort. De er valgt af rundt regnet hver tredje, og der er et kvantespring ned til erhvervsuddannelserne, der får opbakning fra omkring en ud af 10. Der er dog store forskelle kommunerne imellem. I Sejlflods 9. klasser har næsten seks ud af 10 valgt 10. klasse, i den gamle Aalborg Kommune er det lidt flere end hver anden, mens Nibe ligger nogenlunde midt imellem. - Forskellene handler i høj grad om, hvor langt der er til en ungdomsuddannelse som et gymnasium. Jo længere væk, desto mere attraktivt er det at blive i lokalområdet, vurderer centerleder for UU-Aalborg, Anne Froberg, der er chef for 33 vejledere. - Er der langt til et tilbud om 10. klasse, vælger flere fra 9. at gå i gang med en ungdomsuddannelse, og så forklarer traditionen med at gå på efterskole en hel del. - Især ude på landet er det forsat yderst populært at tage 10. klasse langt væk fra familien. Ældste årgangs tiltræningskraft er dog dalet støt siden oprettelsen i 2003 af UU-Aalborg med nu 33 vejledere. Mest markant i Sejlflod Kommune, hvor faldet er på 10 procentpoint. I Aalborg Kommune er andelen af elever, der fortsætter i 10. klasse faldet fire procentpoint siden 2003, og tre i Nibe Kommune. Centerleder Anne Froberg tør ikke spå om indholdet af en mulig 10. klasse reform, og de mulige konsekvenser. - Det er en smule diffust, hvad det ender med, og måske er der ikke politisk flertal for de store ændringer. - Men bliver ældste årgang først og fremmest en forberedelse til en erhvervsuddannelse, er det klart, at adskillige med ambitioner om at gå på gymnasiet vælger 10. fra. - Og dem er der jo ret mange af ligenu. Skoleinspektør på Nibe Skole, Anders Bang, håber til det sidste, at 10. klasse bliver bevaret nogenlunde som nu. - Frafaldet i gymnasiet er jo eksmepelvis lavere hos elever med en baggrund i 10. klasse. - Hvorfor dog tvinge unge til at vælge for tidligt.