10. klasser bliver måske alligevel

Mange byrådsmedlemmer har fortrudt den kategoriske beslutning fra budgetseminaret

Skolevæsen 12. september 2002 08:00

TERNDRUP: På budgetseminaret for 14 dage siden var der stort flertal for, at Skørping Kommune satser på at nedlægge sine egne 10. klasser og i stedet tilbyder eleverne undervisning i nabokommunerne. På byrådsmødet i aftes viste det sig, at mange byrådsmedlemmer har fortrudt, at muligheden for at beholde 10. klasserne hjemme og oprette et selvstændigt 10. klassescenter på den måde var forkastet. Det kom nemlig også frem på mødet, at det sikkert bliver en ret dyr løsning, hvis Skørping Kommune skal købe sig til 10. klassesundervisningen i andre kommuner, formentlig mellem 600.000 og 800.000 kr. Beløbet skulle dog først nærmere forhandles. Tidligere har både skoler og bsk-udvalg arbejdet med planer om at oprette et center inden for kommunegrænsen, men da den umiddelbart eneste mulige løsning - på Terndrup Skole - så ud til at koste en anlægsinvestering på en million kr., stejlede flertallet altså og kastede sig over andre muligheder. Søren Jensen foreslog i aftes på hele S-gruppens vegne, at børn, skole og kulturudvalget til næste byrådsmøde kommer med et nyt forslag om at oprette kommunens eget center, både af økonomiske og kvalitetsmæssige årsager. I Venstre blev der protesteret lidt over, at borgmester Børge Olsen (S) på budgetseminaret havde afvist, at man kunne arbejde videre med begge muligheder. Det havde flere Venstre-medlemmer ellers ønsket. Og nu ville borgmesterens parti altså pludselig tilbage til centermuligheden. Det fik Børge Olsen til at bede om en konference med alle gruppeformænd, mens mødet blev suspenderet. Og da de vendte tilbage, kunne formanden for børn, skole og kulturudvalget, Leon Sebbelin (R), fremlægge et ægte kompromisforslag, som alle kunne gå ind for: Fagudvalget arbejder nu både med muligheden for et 10. klassescenter, køb af 10. klassesundervisning uden for kommunen og en tredje mulighed for at kombinere begge dele, så eleverne eventuelt får frit valg. Inden byrådet tager endelig stilling på oktobermødet, skal man også nå at høre ungdomsrådets vurdering.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...