Skagen

10. klasser flytter sammen

{ En arbejdsgruppe foreslår nu, at fem 10. klasse centre om et år skal samles et centralt sted i Frederikshavn By. Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen på et ekstraordinært møde torsdag. Konsekvensen vil blive, at mange unge - især fra Skagen- og Sæby-området - får væsentlig længere transport. I de to gamle kommuner er der i øjeblikket 10. klasser på Ankermedets Skole i Skagen, på Aalbæk Skole og på Volstrup Skole ved Sæby. Centraliseringsforslaget er ikke opstået for at spare. Tværtimod venter man øgede udgifter til ny- og ombygning, indretning af nye værksteder og løn til eksterne lærere. Til gengæld ser arbejdsgruppen flere fordele: samarbejde og vidensdeling med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet, jobcenter, familiecenter foruden muligheden for at skabe et aktivt ungdomsmiljø.