Skolevæsen

10. klasserne skal samles

10. klasse undervisning centraliseres i Frederikshavn

Politikere og embedsfolk er flyttet ud af rådhuset. Mon 10. klasserne nu skal flytte ind? arkivfoto: carl th. poulsen

Politikere og embedsfolk er flyttet ud af rådhuset. Mon 10. klasserne nu skal flytte ind? arkivfoto: carl th. poulsen

FREDERIKSHAVN:Fem kommunale 10. klasse centre nedlægges og erstattes af et. Det er det forslag, som børne- og ungdomsudvalget skal drøfte på et ekstraordinært møde på torsdag. Ifølge forslaget skal et 10. klasse center placeres ”centralt i Frederikshavn By”. Arbejdsgruppen skitserer tre muligheder, nemlig rådhuset, der i øjeblikket står tomt, lokaler, der bliver ledige på Ørnevejens Skole eller Munkebakkeskolen, hvis disse skoler lukkes og ikke sælges eller andre ledige kommunale bygninger. Under alle omstændigheder er der tale om en markant centralisering af et undervisningstilbud Et faktum er det i hvert fald, at der for nogen elever bliver tale om meget længere vej fra hjem til skole. Det gælder især kommende 10. klasse elever fra Skagen og til dels Sæby-området, hvor 10. klasse tidligere har været på Volstrup Skole. Frederikshavn Kommune skal sørge for transport, hvis skolevejen er mere end ni kilometer. En konsekvens kan alligevel blive, at nogle fravælger 10. klasse. Derfor er det også vanskeligt at forudsige, hvor mange elever, der skal samles i et nyt 10. klasse center. I indeværende skoleår valgte cirka 240 elever at gå i 10. klasse. De er fordelt på 10 klasser. En befolkningsprognose for antallet af 15-årige frem til 2015, viser et samlet fald på 13 procent. I løbet af de næste otte år falder antallet af dem, der kan vælge 10. klasse fra nu 807 unge til 702 unge. Tallet dækker over store udsving i de 21 nuværende skoledistrikter. I Abildgaard skoledistrikt falder antallet af 15-årige med 34 procent (fra 35 til 23), i Sæby skoledistrikt med 28 procent (fra 50 til 36 unge) og i Ankermedets skoledistrikt med 32 procent (fra 58 til 39 unge i 15 års alderen). Modsat stiger antallet af 15-årige i Fladstrands skoledistrikt med 27 procent (fra 37 til 47 unge), ligesom der er svage stigninger i for eksempel Østervrå og Aalbæk. Arbejdsgruppen skønner ikke, at der kan spares penge ved at samle 10. klasserne i Frederikshavn. Tværtimod forudser man ekstra udgifter til nybygning eller ombygning af eksisterende bygninger, indretning af faglokaler til nye værkstedsfag og løn til eksterne lærere. Der er imidlertid andre fordele, mener arbejdsgruppen og peger på muligheden for tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, bedre unge-netværk og større udbud af valgfag.