10 klasses fremtid til debat

[ Forslaget om at erstatte 10. klasse med en særlig ungdomsuddannelse optrådte i regeringsgrundlaget Nye Mål fra 17. februar 2005: [ ”Regeringen vil i efteråret 2005 fremsætte for-slag til en grundlæggende reform af undervisningen efter 9. klasse, så den alene målrettes de svageste elevers overgang til ungdomsuddannelse - primært erhvervsuddannelse. Der skal være tale om egentlige brobygningsforløb, så vidt muligt med praktikophold i virksomheder. Det skal være hovedreglen, at unge fortsætter direkte i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.” [ Forslaget blev fremsat i november i fjor. Det rummede nedlæggelse af den nuværende 10. klasse, der skulle erstattes med en ungdomsuddannelse med målrettet brobygning mod de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. [ Ved at inddrage børnehaveklassen i den almindelige nummerering fra 2008 vil den nuværende 9. klasse komme til at hedde 10. klasse. [ Forslaget blev taget af bordet, da dels Dansk Folkeparti, dels en række folketingsmedlemmer fra Venstre undsagde det. [ I regeringens oplæg til velfærdsreformer - Fremtidens velstand og velfærd - fra 4. april i år optræder forslaget igen. De frigjorte midler skal bruges til at få flere igennem erhvervsuddannelser. [ Sammen med alle de andre punkter indgår det nu i forhandlingerne om velfærdsreformer.