Lokalpolitik

10 mio. kr. ekstra i Hjørrings kasse

HJØRRING:Solen og den gode stemning bredte sig i går langt ind på borgmesterkontoret. Her kunne økonomiudvalgets medlemmer nemlig med tilfredshed konstatere, at kommunens økonomi er i stærk bedring. - Det viser sig, at vi vil forbedre kassebeholdningen med 10 mio. kr. i år, siger borgmester Bent Brown (S). Tallet bygger på de ansøgninger, som kommunens udvalg har sendt om overførsel af bevillinger fra bugdet 2002 til budget 2003. - Der er flere grunde til, at det går så godt. Én af dem er, at det går rigtigt godt med salget af kommunens grunde. Vi har indtil nu solgt grunde for 4,4 mio. kr. Det er blandt andet fem-seks stykker i en ny udstykning på H. C Andersensvej og nogle i Søparken i Tårs. Vi har endvidere et overskud på driften på mere end fire mio. kr., siger Bent Brown. En del af den forøgede kassebeholdning i 2003 - cirka fire mio. kr. - skyldes dog forskydninger af udgifter og indtægter mellem budgetårene, så de ekstra penge i kassen i år vil modsvares af en tilsvarende reduktion på budgetoverslaget for 2004. Udvalget modtog orienteringen uden protester.