10 mio. kroner i overskud

Resultatet før skat blev et overskud på næsten 10 mio. kr. i Dronninglund Sparekasse.

Birger Haaning, Dronninglund Sparekasse.Arkivfoto

Birger Haaning, Dronninglund Sparekasse.Arkivfoto

Sparekassens bestyrelse betegner resultatet som tilfredsstillende - specielt taget i betragtning, at der i 1. halvår af 2011 har været udgifter til konkursramte banker på 6,2 mio. kr. Nettorenteindtægter er faldet med 9 procent til 50,4 mio. kr. Faldet skyldes bl.a. stigende indlånsrentesatser. Omkostninger er steget med 7 pct. til 39 mio. kr. Stigningen skyldes overenskomstmæssige lønstigninger samt en forhøjelse af satsen på lønsumsafgiften. Nedskrivninger på udlån er mere end halveret og udgør pr. 30. juni 2011 6,7 mio. kr., oplyser sparekassedirektør Birger Haaning. - Vore normale indlån er faldet med 2 pct. til 1.784 mio. kr. Udlån er steget med 2 pct. til 1.842 mio. kr. Likviditetsmæssig har vi en overdækning pt. på 110 procent, hvor Finanstilsynets krav er en overdækning på 50 pct. Sparekassens solvensprocent er på 18,8 pct. og solvensbehovsprocenten er opgjort til 9,8 pct. Altså en overdækning på hele 9 procentpoint, fortæller direktør Birger Haaning. - I første halvår af 2011 har vi registreret 866 nye kunder. Heraf er 95 blevet nye garanter. - Vi er tilfredse med udviklingen, pænt overskud, mange nye kunder, god likviditet, høj solvensprocent og en stor overdækning i forhold til solvensbehovet, slutter Birger Haaning.