Lokalpolitik

10 nye byggegrunde snart i omløb

} ARDEN: Byrådet har som ventet sagt ja til at reservere nye boliger i Arden. Lokalplanforslaget for enden af Klarlundsvej op til Rugmarken omfatter to hektar jord. De 10 byggegrunde får en størrelse vekslende fra 1000 til 1400 kvadratmeter, som det er tilgfældet i Bymarken. - Der er heldigvis grøde i boligsalget i Arden, noterede udvalgsformand Elav Pinstrup (V), inden byrådet gav los for forslaget. Offentlighedsfasen slutter 18. april, hvorefter lokalplanen formentlig vedtages på byrådsmødet i maj eller juni.