10 nye grunde i Haverslev

boligområdet Mølhøjvangen etape 3 er blevet opmålt og detailprojekteret her i foråret. Arkivfoto: Lars Pauli

boligområdet Mølhøjvangen etape 3 er blevet opmålt og detailprojekteret her i foråret. Arkivfoto: Lars Pauli

HAVERSLEV:De 10 grundparceller i 3. og sidste etape i udstykningen Mølhøjvangen i Haverslev er nu klar til at blive byggemodnet. Et entreprenørfirma har allerede indledt det praktiske jordarbejde her op til sommerferien, efter at i alt fire entreprenører har afgivet deres bud på udførelse af anlægs- arbejdet i en indbudt licitation. At de sidste grunde nu gøres klar til salg skyldes, at der efter flere års næsten stilstand har været et overraskende stort grundsalg i de to første etaper i det nye boligområde med p.t. kun 10 ledige grunde tilbage inklusiv to grunde udlagt til tæt lav byggeri. På flere af disse grunde foreligger der på samme tid reservationer. Byggemodning til 2,5 mio. Byggemodningsudgiften for etape 3 er godt to mio., hvortil kommer en udgift på 405.000 til kloakering i området. Byggemodningen omfatter ni parceller til enfamiliehuse samt en enkelt parcel, der kan anvendes til eksempelvis sammenbyggede boliger. De enkelte grunde bliver på mellem 925 og 1.652 kvm., og byrådet har vedtaget minimumspriser mellem 280.000 og 360.000 kr. eksklusiv tilslutningsafgifter, alt afhængig af grundareal og beliggen- hed i udstykningen. I boligområdet er der en bebyggelsesprocent for parcelhuse på 25 og for dobbeltgrunden 35, og der må på samme tid maksimalt bygges i halvanden etage i maksimalt 8,5 meters højde.