Lokalpolitik

10 nye sommerhusgrunde på vej

INGSTRUP:Udstykningen af 10 nye sommerhusgrunde ved Grønhøj Strand er rykket et skridt nærmere, efter at Jammerbugt Kommune har sendt et lokalplanforslag ud i høring. Udstykningen er mulig, fordi daværende Pandrup Kommune fik andel i Miljøministeriets pulje af kystnære sommerhuse i 2006. Området med grundene ligger mellem Grønhøj Strandvej og Kettrup Kanal og er på ca. fem hektar, og en del af det udgøres af et grønt fællesareal. Der vil blive stillet krav til husenes størrelse, materialer og taghældning. Blandt andet skal alle huse have træbeklædning i jordfarver og tagene skal dækkes af tagpap.