Skolevæsen

10 unge blev i systemet

Socialudvalg og bsk-udvalg vil prøve at undgå "selvforsyning"

SKØRPING:Børn med problemer kan godt gå hen at blive voksne med problemer. Det har socialforvaltningen og socialudvalget netop set i form af tørre tal i en analyse af de 18-24-årige, der var på kontanthjælp i Skørping Kommune i perioden januar til april 2005. Af en samlet gruppe på 54 kontanthjælpsmodtagere kom 10 som sager fra børn, skole og kulturforvaltningen, og det er netop bsk-baggrunden, der har været årsag til ansøgningen om kontanthjælp. For 14 personer har den sociale begivenhed været arbejdsløshed, mens 17 netop er flyttet til kommunen. Socialudvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF) udtrykker bekymring over, at det kommunale system åbenbart ikke har kunnet hjælpe de 10 unge mennesker godt nok til, at de har kunnet klare sig selv, når de er fyldt 18 år. - Målet må jo være, at vi ikke selv producerer til systemet. Hvis vi er selvforsynende med klienter, er det ikke så heldigt, siger socialudvalgsformanden og understreger, at der ikke ligger en kritik af forvaltningens indsats i at tage sagen op: - Det er såmænd ikke udryk for, at arbejdet ikke er gjort ordentligt. Men vi vil gerne have en drøftelse af, om der er andre muligheder at gribe sagen an på, siger Finn Sejrup Pedersen. Socialudvalget vil nu have et møde i stand med børn, skole og kulturudvalget, så politikerne sammen kan se på, om det tværfaglige samarbejde kan forbedres. . Vi har tidligere haft et samarbejde med børn, skole og kulturudvalget og sigtet på den helhedsorienterede sagsbehandling. Det er også mit indtryk, at opfølgningen kører flot, når en 18-årig overgår fra børn, skole og kultur til socialforvaltningen. Men måske kan vi gøre mere for at forhindre, at de bliver i systemet, siger Finn Sejrup Pedersen. Socialudvalgsformanden nævner også den forestående kommunesammenlægning som en god anledning til at gøre status og evaluere den nuværende indsats i kommunerne. - De gode ting skal vi jo have med over i Rebild, siger Finn Sejrup Pedersen. Analysen af de 18-24-årige kontanthjælpsmodtagere har også vist, at 25 af de 54 personer har modtaget kontanthjælp i under tre måneder, og at arbejdsløshed her er hovedårsagen til ansøgningen om kontanthjælp. 16 personer var på kontanthjælp i fire til 12 måneder, og her er der en større andel, der har problemer ud over ledigheden. Fem er kommet fra bsk. 13 personer har modtaget kontanthjælp i mere end et år. Her er der mange, der har problemer ud over ledighed, og fem er kommet fra bsk.