EMNER

100.000 børn alene i Europa

En kinesisk pige blev lokket til Europa ved at blive lovet et bryllup, men da hun kom hertil, blev hun tvunget til prostitution. Pigen blev meget forvirret og holdt op med at tale. I dag er hun indlagt på psykiatrisk afdeling. Historien stammer fra en undersøgelse af Red Barnet om uledsagede flygtningebørn, der lever i Vesteuropa uden forældre eller værge. Torsdag havde organisationen inviteret repræsentanter fra over 30 lande til København for at sætte fokus på børns rettigheder i EU, specielt i forbindelse med udvidelsen mod øst. Målet er at få principperne i FN's børnekonvention optaget i EU-traktaten, så børns forhold kommer på dagsordenen. I dag er der ifølge Red Barnet et juridisk tomrum, når det drejer sig om børns rettigheder i det europæiske samarbejde. - Hvis børn havde bare halvdelen af opmærksomheden, som kvæg og kæledyr har, fra dem, der skriver traktaten, siger generalsekretær Mimi Jakobsen fra Red Barnet. Også integrations- og europaminister Bertel Haarder (V) deltog i konferencen, og han var enig i, at børns forhold er mere end et nationalt anliggende. Derfor opfordrede han Red Barnet til at blive ved med at presse på. I dag lever omkring 100.000 børn alene i Europa uden beskyttelse fra hverken forældre eller værge. De er kommet hertil som flygtninge eller som ofre for menneskehandel. Nogle gange forsvinder børnene fra asylcentrene uden, at nogen ved, hvor de er blevet af. Derfor opfordrede repræsentanter fra blandt andet Holland og Tjekkiet til et bedre internationalt samarbejde, så de forsvundne børns skæbner kan blive opklaret, og menneskesmuglere blive stoppet. Omkring 150 uledsagede flygtningebørn kommer hvert år til Danmark, mens eksempelvis Holland modtager 6500 børn. Det er imidlertid ikke kun flygtningebørn, der har behov for beskyttelse. Også børn, der bliver diskrimineret på grund etnicitet, religion og kulturelle tilhørsforhold, og fattige børn har brug for hjælp. Samtidig mener Red Barnet, at alle børn burde have mulighed for at blive hørt i EU-debatten. - Børn skal ses som et aktiv i stedet for som ofre og en byrde for arbejdskraften, siger Diana Sutton fra den internationale afdeling af Red Barnet i Bruxelles. Udenrigsminister Per Stig Møller (K) har meddelt Red Barnet, at den danske regering vil arbejde for, at principperne i børnekonventionen bliver indskrevet i den europæiske traktat. /ritzau/