100.000 for mange

Ledighedstallet har nu på landsplan rundet 100.000. Det er 100.000 for meget – og et vidnesbyrd om, at finanskrisen kradser på Danmark og Nordjylland som alle andre steder i verden.

Mange har for en tid mistet deres arbejde og dermed forsørgelsesgrundlaget for hele familien. Virksomheder vinker farvel til planlagte initiativer og ny vækst og indtjening. Iværksættere får sværere ved at komme i gang med deres virksomhed. Det er surt. Og selv om de 100.000 stadig er et historisk lavt tal i forhold i forhold til internationale og danske forhold, tager vi udviklingen særdeles alvorligt. Præcis som beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) giver udtryk for. Venstre og regeringen vil kæmpe sammen mod krisen og den stigende ledighed. Det blev også bekræftet, da beskæftigelsesministeren og erhvervsminister Lene Espersen tidligere i sommer var værter for det årlige møde mellem regeringen og repræsentanter for Beskæftigelsesregion Nordjylland og Vækstforum Nordjylland - inklusive erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner og jobcentre. Regeringen og Region Nordjylland er klar til fælles kamp og fælles initiativer til at gøre den sure tid til grundlaget for ny fremgang: * Vi skruer op for efter- og videreuddannelse. * Vi gør en tidlig og aktiv indsats for unge, ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse, som rammes hårdest af krisen. * Vi vil styrke mulighederne for nye og mindre virksomheders adgang til vækstkapital. * Vi vil fremme nye vækst og beskæftigelsesmuligheder inden for bla. turisme, fødevareområdet, miljø- og velfærdsteknologi, klima, transport og energi. * Vi vil tage fælles initiativer til bedre planlægning, som kan fremme af vækst i turisme og andre grønne erhverv i yderområder og landdistrikter, hvor Nordjylland har store potentialer for nye arbejdspladser. Det er vores og Venstres ambition, at vi skaber stærke rammebetingelser for ny vækst og nye arbejdspladser i hele Region Nordjylland. Og heldigvis er regeringen er med Nordjylland i kampen mod krisen.