Lokalpolitik

100.000 kr. til musikhus

Tilskuddet fordoblet til Musikkens Hus

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har fordoblet tilskuddet til Musikkens Hus i Aalborg. Byrådet har tidligere bevilget 50.000 kr., men på maj-mødeet blev tilskuddet sat op til 100.000 kr. Gruppeformand Hardy Haukrogh (V) mener, at 100.000 kr. er et passende beløb set i forhold til, hvad andre kommuner giver til projektet i Aalborg. Gruppeformand Arne M. Jensen (S) sagde, at det er et signal om, at kultur i Nordjyllands Amt har høj værdi. - Vi ligger tæt på Aalborg, og derfor får vi også glæde af Musikkens Hus, så det er naturligt, at vi støtter projektet med et pænt beløb. Birgitte Josefsen (V) sagde, at det er en bred opfattelse, at det er et musikhus, der skal opføres, men det er meget andet. - Kultur er vigtigt. Der ligger i det, at hele Nordjyllands Musikkonservatorium skal placeres i Musikkens Hus som en uddannelsesinstitution i Nordjylland. - Nogle af musikkonservatorierne er truede, men ikke i Nordjylland. Aalborg Symfoniorkester, der er hele Nordjyllands symfoniorkester og derfor også skal betjene os, placeres også i Musikkens Hus. Henning Jørgensen (SF) bemærkede, at kulturen i Nordjylland vil få et betydeligt løft. Han pegede på, at det kan blive et problem at afvise andre, når der kommer lignende ønsker. - Disse penge til Musikkens Hus er jo ikke afsat på kommunens budget, og vi kan så ikke over for andre bruge som begrundelse, at der ikke er afsat penge på kommunens budget. Karsten Frederiksen (K) mener, det er et godt signal at sende at give et pænt beløb til Musikkens Hus. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) understregede, at Musikkens Hus bliver et løft for hele Nordjylland, og at det også vil komme Brønderslev til gavn. Komiteen bag Musikkens Hus havde foreslået, at kommunerne i Nordjylland yder et tilskud på 10-15 kroner pr. indbygger. For Brønderslev Kommune med 20.000 indbyggere vil det være mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. Men byrådet mener, at 100.000 kroner er et passende beløb til det store projekt. Byrådet slog fast, at Birgitte Josefsen (V) ikke er inhabil, selv om hun er kommet i bestyrelsen for Musikkens Hus. Der mangler fortsat 11 mio. kr. til huset, som koster 50 mio. kr.