100.000 kroner i døgnet når alt er i hvidt

Snebunkerne kan være til gene, men folk har også selv et ansvar, mener udvalgsformand

HOBRO:Et hundrede tusind kroner i døgnet koster det, når snevejret lægger sig over Hobro og omegn, som det gjorde sidste weekend. Pengene går til at sende kommunens beredskab ud for at gøre gader og veje farbare, og arbejdet bliver gjort efter en velovervejet prioritering. De større veje igennem Hobro by bliver saltet og ryddet for sne, så de er farbare hele døgnet. De mindre vigtige veje bliver ryddet for sne i dagtimerne mellem klokken 7 og 16. Stier ryddes kun lejlighedsvis. Stats- og amtsvejene hører under Nordjyllands Amt og bliver gjort farbare af mandskab derfra. Dertil kommer en række fællesveje, som ejere og brugere selv skal sørge for at rydde. Men selv om vejene i byen bliver ryddet, så gør sneen dagligdagen vanskeligere for både trafikanter og gående i byen. Det er svært at parkere på eksempelvis pladsen ved Hobro Kirke, hvor store bunker med sne optager en del plads. Gaden op til pladsen er på grund af den tilsideskubbede sne blevet temmelig snæver, og møder man en modkørende bil på vejen, må den ene bilist bakke for at gøre plads til den anden. Som fodgænger går man med små forsigtige skridt og følger de stier, der nu er banet. Og skal man med bussen, så må man først forcere bunkerne af sne, som ligger i kanten af kørebanen, puffet derud af sneplovene. Sådanne snebunker af sammenskubbet sne ligger rundt omkring, og de bliver som regel liggende længe. Men alle tager umiddelbart sneproblemerne med besindighed. Handelsstandsforeningen har ikke fået nogle henvendelser fra medlemmer om problemer med snerydningen, og heller ikke formanden for kommunens Ældre- og Pensionistråd, Lilly Kræmer, har fået nogle henvendelser fra ældre borgere i denne sammenhæng. I nogle kommuner vælger man at køre de store bunker af sne væk. Men det gør man kun i begrænset omfang i Hobro. - Det synes vi ikke har været nødvendigt endnu, og vi har slet ikke tradition for at gøre det i Hobro Kommune, siger Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg, - Jeg ved godt, at den meget sne kan være til gene, men der er jo tale om force majeur, og folk har også selv et ansvar, når de bevæger sig ud, fortsætter han. Det er teknisk udvalg, der har udstukket rammerne for kommunens vinterførebekæmpelse. - Vi har stort set det samme beredskab, som vi har haft i en årrække, og jeg synes vi har et udmærket beredskab. Vi prioriterer hovedfærdselsvejene højest, når det hele står i hvidt, og det koster omkring 100.000 kroner i døgnet, når det sker, siger Preben Christensen, som oplyser, at der er afsat en million kroner på kommunens budget til at bekæmpe vinterføret. - Så der er til 10 dage, men det er jo et beløb, som kan gå op og ned. Da vi afsatte det beløb, var det en vurdering vi foretog med is i maven - om jeg så må sige, siger han. - Og får vi mere end 10 dage med så meget sne, så må vi jo bede byrådet om ekstra penge, slutter han. Is og sne fik byrådet altså denne vinter - og ikke kun i maven. Måske kommer der mere på gader og veje i løbet af de kommende dage. Vejrudsigten lover i hvert fald mere sne i begyndelsen af næste uge.