Lokalpolitik

100.000 kroner til at beskytte drikkevand

Amtsligt udspil giver øgede kommunale udgifter til tilsyn og skærpet overvågning

SINDAL:Teknisk forvaltning i Sindal Kommune skal fremover føre hyppigere tilsyn med landbrug, der ligger i oplandet til grundvandsmagasiner ligesom der sættes fokus på virksomheder, der kan true grundvand indenfor indvindingsoplande. Nærmere bestemt skal indsatsen for at beskytte fremtidens drikkevand skærpes i de områder, hvor Sindal Vandværk og Hirtshals Vandværk Øst i Baggesvogn har boringer, og baggrunden for øgede fokus er et udkast til indsatsplan, som amtets grundvandskontor har lavet. Udkastet er netop sendt til orientering hos kommunen, og proceduren er den, at når amtsrådet har haft planen op at vende, så sendes den ud i 8 ugers høringsperiode. For Sindal Kommune får indsatsplanen den økonomiske konsekvens, at der i planens første år skal bruges 100.000 kroner på tilsyn og tilhørende opgaver, hvorefter merudgiften vurderes til at ligge på 400.000 kroner over de næste 50 år. Amtets udkast indeholder seks elementer, som Sindal Kommune skal følge op på, hvis udkastet vedtages endeligt med de nuværende formuleringer. Således skal teknisk forvaltning føre tilsyn hvert 3. år i stedet for hvert 6. år med hver landsbrugsejendom, der ligger i oplandet til indvindingsområder. Beskyttelse af grundvandet skal generelt drøftes med de grundejere, der ønsker at etablere eller bruge opbevaringsfaciliteter i kildepladszoner, og som tidligere omtalt i NORDJYSKE skal der iværksættes en kampagne for at opspore gamle boringer og brønde i kildepladszoner. Et element i de øgede tilsyn er også, at forvaltningen skal foretage en tilstandsvurdering af kloaknettet og vurdere risikoen for de anlæg, der har nedsivning eller udledning til vandløb indenfor kildepladszoner. Indsatsplanen er den første af tre planer, der berører Sindal Kommune.