100.000 kroner til legepladser

Vedsted Centralskole og Nørhalne Skole kan ikke få opfyldt alle ønskerne

BIRKELSE/NØRHALNE:Kulturudvalget har i år 100.00 kroner til renoveringen af legepladser på skolerne, og det er beløb skal deles mellem Vedsted Centralskole og Nørhalne Skole, oplyser formand for udvalget, KarloJensen (V). - De øvrige skoler fik del i puljen sidste år, og nu er det disse to skolers tur. De skal dele beløbet, da de har søgt om stort set lige stor støtte, fortæller Karlo Jensen. Alligevel kommer de to skolers bestyrelser til at prioritere hvilke dele af deres projekter, de må udskyde, da beløbene ikke slår til. Vedsted Centralskole skal i gang med anden fase af renoveringen af skolegården efter at have brugt det første støtte beløb på 75.000 kr. til en ny legeplads. Nu handler det om at få fjernet den gamle asfaltbelægning i skolegården og få lagt ny belægning og få en grønnere skolegård. Skolen har søgt om støtte på 395.000 kr. Den anslår, det vil koste ca. 100.000 kr. alene at få fjernet og lagt nyt asfalt, mens der regnes med en udgift på 140.000 kr. til fliser. Resten skal bruges på træer, bander til boldbane, læmur, skulptur og hyggekroge. I ansøgningen påpeger skolen, at den nuværende asfaltbelægning er fra 1960 og efterhånden så slidt, at børnene får oprevne sår, når de falder i skolegården. Nørhalne Skole søger om midler til en renovering af mellembygningen og penge til stativer til elevernes cykler. Begge dele blev nemlig sparet væk under om- og tilbygningen i 2002. Desuden vil skolen have gjort legepladsen færdig, asfalteret skolens p-plads og renoveret løbebanen. Forældre har på frivillig basis lagt fliser i skolegården til cykel-parkeringen, men der mangler at blive opsat stativer til en pris af cirka 70-75.000 kr.