100 år men stadig på vandring

HJALLERUP:Hjallerup Kirke markerer i formiddag sit 100-års jubilæum. Det sker med en festgudstjeneste med domprovst i Viborg og tidligere sognepræst i Hjallerup, Arndt Jessen Hansen som prædikant. Hjallerup Kirke blev indviet den 6. september 1903. Kirkens historie genfortæller egentlig historien om den grimme ælling, der blev til en svane. Kirken var nemlig - i lighed med samtidig byggede kirker i Dorf, Agersted og Asaa - en distriktskirke i Dronninglund sogn, hvor Slotskirken indtil omkring år 1900 var eneste kirke, og blev opført som en af den tids såkaldte 20.000 kroners kirker. Der blev indsamlet 3.500 kr. og man fik et statstilskud på 18.000 kr. Den begrænsede byggesum gjorde, at både byggeri og udsmykning var yderst spartansk. Alteret var et trækors, og der var ikke råd til orgel. Kirkeklokken havde en uharmonisk klang, der tilsyneladende skyldtes en fejl i støbningen hos leverandøren ”De Smithske” i Ålborg i 1902. Siden er den spartansk udstyrede kirke ved flere restaureringer vokset til som en smuk svane og fremstår ved jubilæet indvendig som udvendig både moderne og harmonisk. I 1908 fik kirken ny altertavle til erstatning for det oprindelige trækors, nemlig et oliemaleri af A. Hou forestillende Jesus, der bærer korset på vej til Golgata. Senere kom der sidefløje til med Kristi Monogram. Maleriet hænger fortsat i kirken, og det ene monogram udgør nu et felt i prædikestolen. Omkring 1915 blev der ved en indsamling skaffet kapital nok til at der kunne købes et orgel til kirken. I 1975 startede en større restaurering af kirken, hvor der blev indrettet dåbsværelse og der blev indført el-varme i kirken. En ny restaurering startede i 2001, hvor mosaikruden måtte restaureres og bygges om, så den nu står inde i kirken. Varmeforholdene blev forbedret og der blev indrettet nyt præsteværelse med egen indgang. Endvidere blev der fortaget udskiftninger af fliser og belægninger. Endelig blev kirken indvendig kalket og malet i afstemte farver, så den i jubilæumsåret står så smuk som nogensinde. Gudstjenesten på søndag starter ved Hjallerup Kulturhus, hvor man mødes og går ad Kirkestien, og efter gudstjenesten, går man igen til Kulturhuset, hvor kirken byder på frokost.