100 år

Gerda Pedersen

Gerda Pedersen

¤Gerda Pedersen, Aabybro Plejehjem, fylder mandag 100 år. Hun flyttede ind på plejehjemmet for ca. tre år siden efter at have tilbragt det meste af sit liv i Nørhalne. I Gerda Pedersens barndomshjem i Nørhalne voksede 12 børn op. Hun hjalp tidligt med til tørvegravning i mosen. I 1932 blev Gerda gift med Karl Pedersen, som var fra Vadum. De købte en landbrugsejendom i Nørhalne, men flyttede senere til et landbrug i Foulum ved Viborg. I slutningen af 1940'erne vendte de tilbage til Nordjylland og købte et landbrug på Nørhalne Hede. De købte i 1969 et hus i Nørhalne, da Karl var blevet pensionist. Gerda Pedersen mistede sin mand i 1976, og nogle år senere flyttede hun til pensionistboligerne på Vadumvej i Nørhalne. Her blev hun et samlingspunkt for beboerne. Gerda har to døtre, Elly og Tove, mens to børn er døde. Hun har fem børnebørn, syv oldebørn og et tipoldebarn. 100 års dagen fejres med en sammenkomst på plejehjemmet mandag eftermiddag.