Løkken

100 år

Ragnhild Hansen, Mølgaardsvej 11, Løkken, fylder onsdag 100 år.

Fødselsdagen fejres på dagen på Løkken Strandgård sammen med naboer, familie og venner.

Forsiden