EMNER

100-årig klar til nye udfordringer

Asaa Borgerforening fejrer 100-års-fødselsdag med stor jubilæumsfest

Et af bor­ger­for­en­in­gens ind­sats­om­rå­der er Asaa Havn. Øns­ket er at ska­be mere liv på kom­mu­nens ene­ste havn.FOTO: Carl Th. Poul­sen

Et af bor­ger­for­en­in­gens ind­sats­om­rå­der er Asaa Havn. Øns­ket er at ska­be mere liv på kom­mu­nens ene­ste havn.FOTO: Carl Th. Poul­sen

ASAA:Selv om ingen af de to herrer, er hjemmefødninge, men ”blot” er gift med hver sin lokale pige, banker deres hjerter varmt for Asaa og dens borgerforening. Bent Jørgensen og formand Per Jørgensen har siden midt 90’erne været med, dog med et par pauser, i borgerforeningen. - Jeg vil gerne være med til at sikre, at det her ikke bliver en død soveby - jeg har tre børn, og jeg vil gerne, at de har en god by at bo og vokse op i. På den måde føler jeg også, at jeg gør noget for mine medmennesker, og at vi kan være med til at sætte Asaa på landkortet engang imellem. siger Bent Jørgensen. 30. august fejrer foreningen 100 års jubilæum, og der er god grund til at kippe med flaget, mener de begge. - Det er en forening, der tager aktiv del i byens udvikling, og som varetager byen og borgernes ve og vel, og som er en modspiller til politikerne, siger Per Jørgensen. Borgerforeningen blev etableret 30. august 1907 og ved første bestyrelsesmøde 13. september, blev det besluttet at ansøge sognerådet om tilskud til belysning af vejene. Siden er der sket meget og både Per Jørgensen og Bent Jørgensen er overbeviste om, at foreningen spiller en stor rolle for byen. - Hvis ikke vi havde den, ville Asaa blive en meget død by. Tidligere blev vi opfattet som en festforening, det image vil vi gerne væk fra. Det er blot en del af vores aktiviteter, siger Per Jørgensen, der mener, at foreningen også skal på banen, når det handler om politiske spørgsmål. - Jeg håber, der tages hensyn til foreningens holdninger, når politikerne skal træffe en beslutning, der vedrører området, og at vi bliver taget seriøst, når vi kommer med noget og ikke bare bliver fejet væk. Mange medlemmer Ud af de godt 1200 borgere, der bor i byen, er 550 borgere medlem af foreningen. Og den 100-årige har ikke tænkt sig at læne sig tilbage - tværtimod er der i dag, hvor kommuner er blevet slået sammen, mere brug for den lokale forankring end tidligere. To store projekter står nummer ét på foreningens prioriteringsliste. Nemlig havnen og festpladsen midt i byen, hvor der afholdes hestevæddeløb. Borgerforeningen ejer pladsen og tidligere har det været sådan, at foreninger og andre har lejet grunden af borgerforeningen, men nu skal den være til fri afbenyttelse. - Vi ser gerne, at den bliver brugt til socialt samvær, af foreninger til arrangementer og af byens borgere som udflugtsmål. Vi har planer om at lave en legeplads, der kan bruges af byens børn og af dagplejerne, fortæller Per Jørgensen. Borgerforeningens ønske er også at få etableret boliger på havnen for at sikre en fortsat udvikling af byen. - Det vil betyde så meget for byen, det vil gøre det attraktivt at flytte hertil, og det vil smitte af på huspriserne. Det vil give mere liv, selvfølgelig vil det ikke blive ligesom Sæby og Aalborg, men små forretninger vil pippe op på havnen, og jeg tror, det vil give så meget liv, at vi kunne få indbyggertallet hævet, påpeger Per Jørgensen. I nærmeste fremtid bliver der opstillet byporte ved tre af indfaldsvejene til Asaa. - De skal have et maritimt islæt og skal byde velkommen til byen, og de skal også fungere som informationstavler, hvor besøgende kan se, hvad der foregår, forklarer Per Jørgensen. Revy sejrede I år var foreningen tvunget til at aflyse hestevæddeløbet, som ellers kunne have fejret 80 års jubilæum. Pladsen stod under vand. Ærgerligt - til gengæld glæder Per Jørgensen og Bent Jørgensen sig over, at årets revy hittede. - Vi havde 25 års jubilæum, og det blev virkelig en succes. 350 mennesker var henne og se den, siger Per Jørgensen. En succes skulle det også gerne blive, når foreningen inviterer til jubilæumsfest 8. september med spisning og musik af Bamses Venner. - Vi skal fejre en forening, der har været en del af historien i 100 år, og vi forventer fuldt hus, dvs. omkring 700 mennesker, vi har allerede 400 tilmeldte på nuværende tidspunkt, siger Per Jørgensen.