Lokalpolitik

100 boliger ved foden af Flade Bakker

Nyt boligkvarter ved ¿skibakken¿ - med krav om lavenergihuse

FREDERIKSHAVN:Skicenteret er aldrig blevet til noget, men planerne om et helårs alpint skicenter i Flade Bakker har åbnet for muligheden for bebyggelse i det naturskønne område vest for Frederikshavn. Og nu er vejen banet for næste etape af udstykninger. Byrådet vedtog forleden lokalplanen for et 28 ha. stort område, øst for Knivholt Bæk umiddelbart for foden af Flade Bakker. Her bliver der plads til cirka 100 boliger, som åben-lav bebyggelse. Området afgrænses mod vest af Flade Kirkevej. Mod syd grænser det op til boligområdet ved Øster Dal Vej og mod nord til et erhvervsområde (Martin). Mod øst afgrænses området af Ole Rømers Vej. - Det er et spændende område og vi får nu igen kommunale grunde til salg i Frederikshavn. Samtidig er det den første lokalplan, der stiller krav om energirigtige huse, siger John Christensen (V), formand for plan- og miljøudvalget. Frederikshavn skal være vedvarende energiby og derfor skal en større del af byens energiforsyning hentes fra for eksempel vinden, solen, biogas eller jordvarme. Derfor skal husene i det nye boligområde opføres som lavenergihuse. Husene skal enten tilsluttes fjernvarmeforsyningen eller alternativt opvarmes af vedvarende energikilder som solfanger- eller jordvarmeanlæg. Grundene skal være på minimum 700 kvm. og husene skal opføres som fritliggende én-familiehuse i op til halvanden etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter over terræn.