EMNER

100 deltog i generalforsamling

Generalforsamling i pensionistforening blev et sandt tilløbsstykke

Ikke færre end 100 medlemmer deltog i Terndrup-Blenstrup og Omegns Pensionistforenings generalforsamling i Terndrup Hallens cafeteria forleden. Formand Bruno Bruun takkede for et godt år, hvor medlemmerne havde været flinke til at bakke op om foreningens arrangementer, og han takkede også de frivillige hjælpere, som var trådt til, da bestyrelsen havde været ramt af sygdom. Bodil Frandsen, Blenstrup, og Knud Lang Sørensen blev valgt til nye bestyrelsesmedlemmer. Forsamlingen mindedes også de ni medlemmer, som er døde i årets løb. Foreningens næste arrangement er en bowlingtur til Hobro.