Lokalpolitik

100 nye sommerhusgrunde vil give anledning til debat i byrådssalen

HIRTSHALS:Der er lagt op til en tæt afgørelse, når byrådet på sit møde onsdag skal tage stilling til, om Hirtshals Kommune skal lægge billet ind på puljen med 500 nye sommerhusgrunde i Nordjylland. Skov- og Naturstyrelsen har bedt de interesserede kommuner om at komme på banen nu. I Hirtshals Kommune er ca. 100 sommerhusgrunde sluppet igennem det første udvælgelsesproces, men der er uenighed blandt byrødderne om Hirtshals har brug for flere sommerhusgrunde. Et flertal i teknik- og miljøudvalget mener, at man skal gå videre med tre af de forslag, der er kommet ind ved en offentlig høring, mens et spinkelt flertal i økonomiudvalget på onsdagens møde ikke mente, at der var behov for flere sommerhusgrunde. - Vi manglede to medlemmer af udvalget, og jeg synes ikke, at man kan byde sagsbehandlingen at træffe en afgørelse på det grundlag. Vi er ikke enige i spørgsmålet, og derfor må vi afvente en afgørelse i byrådssalen, siger borgmester Knud Størup (UP). To af sommerhusområderne ligger ved Kjul. Det drejer sig om arealer syd for det eksisterende sommerhusområde på vestsiden af Kjulvej samt ud mod Øster Kjulvej. Det tredje forslag går på et areal på den sydlige del af Øksenbækvej i Tornby. Økonomiudvalget var samtidig positiv stemt over for et forslag om at lave kunstige klitter for at dæmpe bilstøjen ved et nyt sommerhusområde i Krage Klit. Efter indsigelser fra amtets plankontor blev 10 ud af 36 parceller i første omgang fjernet, men hvis etableringen af støjskærme virker efter hensigten kan parcellerne igen tages med i lokalplanen. Der vil blive foretaget støjmålinger for at sikre, at støjniveauet kommer under 50 decibel.