100 procent privat sag

Kære Knud Held-Hansen: Tirsdag aften så vi en episode af den svenske krimiserie "Beck". Episoden handlede bl.a. om en "kristen" organisation, hvis primære mål tilsyneladende var at pågribe og henrette homoseksuelle mænd. Programmet for deres "kirke" kunne være inspireret af nazisternes indespærring af homoseksuelle, sindssyge og jøder, og deres organisation havde også et emblem, som kunne minde om et hagekors.

Ligesom du, Knud Held-Hansen, forsvarer din holdning vedrørende homoseksuelle med Bibelens gammeltestamentlige ord og med ord af apostelen Paulus og reformatoren Luther, så var det vel netop det, nazisterne gjorde. Vi skal ikke langt tilbage i tiden, hvor der i mange lande var dødsstraf for at være homoseksuel. Da det blev kendt, at den russiske komponist Pjotr Tjajkovskij var homoseksuel, fik han direkte fra zar Aleksander III valget mellem at tage sit eget liv eller blive dømt til offentlig henrettelse; han valgte det første. Mange andre mænd med homoseksuel orientering skjulte dette ved at gifte sig og leve i et tilsyneladende normalt ægteskab. Heldigvis sagde Paulus også: "Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus!" (Fil. 2,5). Det er værd at have i tankerne, hver gang vi skal tage stilling til andre menneskers væremåde. En kristen amerikansk bevægelse ønsker at handle efter devisen: "W.W.J.D", som står for: "What Would Jesus Do?" Medlemmer af denne bevægelse pålægger åbenbart sig selv og hinanden i forekommende sager at tage stilling ud fra deres devise. Det skal de ikke have utak for. Det kunne aldrig falde mig ind at frakende et homoseksuelt menneske at være en kristen. Det betyder altså at vedkommende er en medkristen med alle de fordele og ulemper, det måtte indebære. Men hans seksuelle orientering er 100 procent hans private sag. Han skal ikke påberåbe sig nogen speciel behandling fra samfundets eller kirkens side, eksempelvis i form af et specialkonstrueret ritual, hvis to homoseksuelle vil leve sammen i et ægteskabslignende forhold.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk