100 til delegeretmøde

Musik 8. maj 2007 06:00

{ STRANDBY: Der har i Store Bedagsferien været delegeretmøde for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark i de nyrenoverede lokaler i Metodistkirken i Strandby. Omkring 100 deltagere har været samlet, for at vælge landsledelse og drøfte Forbundets arbejde og regnskaber samt lægge planer for det kommende år. Deltagerne talte både spejdere, gospelkor-medlemmer samt børne- og ungdomsklub ledere fra hele landet. Foruden megen sang og musik har der været rock-koncerter, foredrag, inspirationsmøder og undervisning. De tilrejsende unge har været indkvarteret på Strandby Skole, hvor også festaftenen lørdag blev holdt. Arrangementet startede torsdag aften og afsluttedes søndag formiddag med festgudstjeneste i en fyldt kirke, hvorefter deltagerne rejste hjem efter nogle dejlige, begivenhedsrige dage i det nordjyske. Nye ansigter i bestyrelse { SÆBY: Sæby Pensionist- og efterlønsklub har holdt generalforsamling.Formanden aflagde beretning og kassereren aflagde regnskab. Der blev holdt valg: Som ny kasserer blev valgt Bent Boelskifte, da Børge Jakobsen ikke ønskede genvalg. Til bestyrelsen blev valgt Anker Juel Pedersen, Lis Nielsen og Grethe Pedersen. Hans Hald ønskede ikke genvalg. Som revisor valgtes Villy Christensen. Klubben har holdt forårsfest i kulturhuset med spisning og dans. Der blev uddelt diplom til Sølva Rasmussen og Kamma Hansen for 25 års medlemskab af Pensionist- og efterlønsklubben. Der var 110 deltagere. Klubmesterskab og fællesspisning { ØSTERVRÅ: Østervrå IFs badmintonafdeling sluttede sæsonen af med klubmesterskab og hyggelig fællesspisning, hvor der også blev uddelt forskellige udmærkelser. Der var ved sæsonafslutningen i ØVI badmintonafdeling anledning til at sige en stor tak til klubbens træner Sten Christensen for et flot arbejde i ungdomsafdelingen i den forgangne sæson. Træneren, der er meget vellidt, har gjort en så ihærdig indsats, at klubben nu kan noterer en betydelig tilgang af nye unge spillere i sidste halvdel af sæsonen. Til stor glæde for afdelingen har Sten Christensen sagt ja til at tage endnu en sæson som træner for ØVI Badminton. Inden de 24 spillere med familier mødtes til fællesspisning i klubhuset, blev det årlige klubmesterskab afviklet. Der blev spillet i tre rækker U11, U13 og en fælles U15/17. Der blev virkelig gået til den, og efter nogle hårde og intense kampe lykkedes det at finde en vinder i hver række. U11: Frederik Jensen. U13: Jonas Jacobsen. U15/17: Casper Aaskoven Christensen. Under fællesspisningen blev vinderne hædret med et gavekort til Dybdahl. Desuden blev der uddelt en vandrepokal til ”Bedste Kammerat”, som tilfaldt Stefan Skinbjerg. Ligeledes fik Frederik Jensen tildelt en pokal for ”Bedste Fighter”. Underholdende aften med Myging { ØSTERVRÅ: Godt en snes tilhørere fik en underholdende aften på Østervrå Bibliotek, hvor aftenens gæst, behandler og terapeut Lars Mygind, fortalte om og demonstrerede behandlingsformen tankefeltterapi samt ledte deltagerne gennem en latterseance. Det nære slægtskab med sin kendte bror og mor fornægter sig ikke, når behandler og terapeut Lars Mygind, Tornby beredvilligt stiller op for som denne aften at fortælle om behandlingsformen tankefeltterapi. Lars Mygind er en yderst underholdende og meget levende foredragsholder, som forstår at få sit budskab igennem, så tilhørerne ikke på noget tidspunkt taber tråden. Lars Mygind fortalte om behandlingsformen og hvilke positive resultater den har haft. Samtidig understregede han, at behandleren ikke kan helbrede, men derimod give klienten nogle redskaber til, hvordan de kan helbrede sig selv ved hjælp af tankefeltterapi. Redskaberne giver mulighed for selv at fortsætte og vedligeholde et godt fysisk og psykiske helbred.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...