100 underskrifter fra beboerne i Jyllandsgade

AARS:Beboerne i Jyllandsgade afleverer i dag en tre sider lang indsigelse mod lokalplan 1-64. Det er den, der omhandler det gamle baneareal tættest på Jyllandsgade ved busterminalen og et stykke ud forbi landbocentret. Indsigelsen er skrevet under af 100 beboere i gaden. Og Steen Beyer, der er en af Jyllandsgades initiativtagere til invendingerne mod lokalplanen, understreger, at beboerne mener det alvorligt. - Jeg tror da, at politikerne lytter til os. Det skal vi tro på, siger Steen Beyer, der finder det positivt, at så mange mødte op til borgermødet. Selvom han vurderer, at politikerne viste vilje til at lytte, synes han også, at borgermødet afslørede et grundlæggende problem. - Det er et stort problem, at politikerne ikke vil fremlægge en overordnet plan for udviklingen af Aars. Det forhindrer fuldstændig borgerne i at skabe sig et overblik og indgå i en debat, siger Steen Beyer, der kalder indholdet i kommuneplanen alt for luftigt i den sammenhæng. - Jeg tror simpelthen ikke på, at man ikke kan lave noget mere konkret, siger han. En anden af deltagerne i borgermødet, Danmarks Naturfredningsforenings formand for lokalkomitéen i Aars Jørgen Grøn, er behersket optimist efter mødet. - Jeg fornemmede lidt delte opfattelser blandt de tilstedeværende politikere, men min overordnede fornemmelse er at der vil blive lyttet. Men min frygt er stadig, at man vælger de halve løsninger i en situation, hvor man har muligheden for at vælge en hel. Omvendt tror jeg godt, at politikerne kan se, at det, de har fremlagt her i første omgang, ikke er godt nok, og så har høringsfasen jo tjent sit formål, nemlig at give politikerne nogle input, så de kan se andre muligheder, siger han.