EMNER

101-årig har stadig vokseværk

Årsmøde med jubilæumsminder og afsked med aktiv veteran

HIRTSHALS:Butiksrådet for SuperBrugsen i Hirtshals tog på værdig vis afsked med en af brugsens mest aktive og vellidte profiler gennem mange år. Tidligere uddeler og de seneste år medlemsvalgt butiksråds-repræsentant, Egon Olsen, genopstillede nemlig ikke. I mere end 50 år har han ydet en kolossal indsats for andelsbevægelsen - heraf 40 år for Hirtshalsbrugsen. - Det er dåbsattestens valg, at du nu takker af som aktiv, mere end det er dit eget. Du har varetaget flere tillidsposter gennem årene, og ingen, der kender dig, kan være i tvivl om, at andelsbevægelsen og byens brugs står dit hjerte nær, sagde formand for butiksrådet, Nete Dalsgaard, da hun på butiksrådets vegne takkede Egon Olsen for hans indsats. - Grundværdierne i andelstanken har du søgt at leve op til på alle fronter, og du har altid sat en ære i at sørge for, at alle medlemmer skulle føle sig velkomne og godt tilpas i butikken. Vi regner stadig med at se dig til vore arrangementer og håber på, at vi kan trække på din hjælp, så de gode, gamle traditioner kan holdes ved lige. Egon Olsen takkede for de pæne ord og fortalte, at han aldrig har været ked af at komme i brugsen, hverken, da han arbejdede eller siden hen. - Jeg kommer her hver dag, og det vil jeg blive ved med, lovede han. Forinden havde formand Nete Dalsgaard i sin beretning for de fremmødte 30 medlemmer omtalt et spændende år for FDB og SuperBrugsen i Hirtshals. På landsplan var året det første under COOP Norden med de ændringer, det havde medført. Men måske især for butikken i Hirtshals var 2002 et helt specielt år. - I alle ting, vi beskæftigede os med, havde vi jubilæumsåret i tankerne. At blive 100 år er noget særligt, og vi er meget glade for den opbakning og interesse, der har været fra medlemmernes side, sagde Nete Dalsgaard. Uddeler Jens Larsen kunne berette om et driftsmæssigt godt år med en pæn omsætningsstigning og med rimeligt styr på omkostningerne. Foruden Egon Olsen var Nete Dalsgaard på valg. Hun blev genvalgt, mens aftenens dirigent, Villy Holm, blev valgt ind i butiksrådet i stedet for Egon Olsen.