105.000 kr. til 12 foreninger

Sparekasse-fond støtter vidt forskellige formål

AARS:Midt i denne kolde tid har det "sneet" på en række lokale foreninger. De er nemlig blevet betænkt med tilsammen 105.000 kr. fra Sparekassen Himmerlands Gavefond, der har uddelt de første penge-portioner i 2005. - Det er sket efter ansøgning, hvoraf de fleste er imødekommet. Det betyder, at 12 foreninger i hele sparekassens område i denne omgang får godt af de 105.000 kr. Selve uddelingen foregår i de afdelinger, hvor de tilgodesete ansøgere naturligt hører hjemme, fortæller sparekassens administrationschef Bent Fogh Svendsen. Sangbøger I Aars drejer det sig om tre foreninger. Aars Pensionistforening er en af de tre, og om begrundelsen for at støtte den med 5000 kr., siger Bent Fogh Svendsen: - Foreningen gør en stor indsats for områdets pensionister ved at lave mange forskellige arrangementer. I løbet af året er der en del hyggemøder og sammenkomster, hvor der hver gang er ca. 80 deltagere. Hertil vil foreningen gerne have nogle sangbøger. Det drejer sig om Pensionistsangbogen, som har den fordel, at den udgives med større bogstaver. Juniorklub - Vi har også støttet Aars Missionshus, nemlig med 2000 kr. Her har juniorklubben "Livstegn", som samler en flok juniorer hver mandag til forskellige aktiviteter. Og ligeså er der også en undomsafdeling kaldet IMU-foreningen. Begge har en overhead-projektor på ønskesedlen til deres aktiviteter, og gavefonden støtter derfor dette indkøb, fortæller administrationschefen. Springbane Det største beløb i Aars modtager Aars Gymnastikforening, nemlig 32.500 kr. - Med Idrætscenter Østermarken har foreningen fået perfekte forhold. Den har også brugt mange penge på at opnå disse fine forhold for sine medlemmer, og Aars Gymnastikforening er da også suverænt den største forening her i området. Seneste forbedringer blandt redskaberne er indkøb af en såkaldt team-track, der er en form for springbane pumpet op med luft. Banen er tre m bred og 16 m lang og kan bruges af alle aldersgrupper, idet den kan trykreguleres. Det har gavefonden gerne villet give en økonomisk håndsrækning til, slutter Bent Fogh Svendsen. Sparekassen Himmerlands gavefonden blev oprettet i 2002 med henblik på at give økonomiske tilskud til almennyttige og velgørende formål, der falder uden for sparekassens normale sponsorkoncept. I fjor uddelte fonden en million kroner.