Jammerbugt

108 af 147 motionscyklister i kamp om "det uofficielle jyske mesterskab"

Mesterskabstitel gjorde rute på 85 km ekstra attraktiv

Blokhusløbet 2008 sam­le­de 147 mo­tions­cyk­lis­ter, som dys­te­de på tre ru­ter: 25, 85 og 150 km. Størst in­te­res­se var der for 85 km ru­ten med 108 del­ta­ge­re. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Blokhusløbet 2008 sam­le­de 147 mo­tions­cyk­lis­ter, som dys­te­de på tre ru­ter: 25, 85 og 150 km. Størst in­te­res­se var der for 85 km ru­ten med 108 del­ta­ge­re. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Hoved­par­ten af del­ta­ger­ne i Blokhusløbet i går - 108 mo­tions­cyk­lis­ter - var til­meldt 85 km ru­ten, for­di der i år blev kæm­pet om tit­len "Uoffi­ci­el jysk mes­ter". Sej­ren gik til 29-åri­ge Mads Chri­sten­sen, Vej­gaard Cy­kel­mo­tion, i ti­den to ti­mer og 17 mi­nut­ter, med 47-åri­ge Keld Chri­sten­sen, Røn­de, et par me­ter efter. Efter 40 km stak de to af sam­men med to an­dre ryt­te­re, og de fire fulg­tes mere el­ler min­dre res­ten af ru­ten. - Det var hårdt - og skønt. Og godt vejr, med mod- og med­vind og hel­dig­vis in­gen si­de­vind, som kan være rig­tigt hårdt, lød det fra vin­der Mads Chri­sten­sen, da han hav­de pas­se­ret mål­stre­gen. Mads Chri­sten­sen har tid­li­ge­re vun­det det Jysk-fyns­ke Mesterskab 147 mo­tions­cyk­lis­ter i alle ald­re stil­lede op til start på de tre ru­ter på 150, 85 og 25 km med start og mål ved Jetsmarkhallerne. Læs mere i NORDJYSKE STiftstidende's Jammerbugt-sektion mandag.