Lokalpolitik

11,4 millioner kroner til hallerne

Kontante anlægstilskud til Arden, Vebbestrup og til svømmehal

ARDEN:Halbyggerierne boomer i Arden Kommune. Hele 11,4 millioner kroner erklærer politikerne sig parate til at lade springe i inværende år - og i 2005. De første 5,2 millioner kroner tages fra en bugnende kassebeholdning til gunst for en gennemgribende renovering af Arden Svømmehals tekniske installationer - så hurtigt som muligt. De resterende 6,2 millioner kroner indgår som led i det budgetforlig, hele byrådet står bag, og som de folkevalgte formelt godkender på byrådsmødet mandag eftermiddag. Tre millioner kroner giver byrådet i anlægstilskud til Arden Hal-2. En million kroner går på tilsvarende vis til Fælles Forum i Vebbestrup - en idrætshal i udkanten af byen. Endelig vil byrådet slå halv skade med S/I Arden Svømmehal og yde 2,2 millioner kroner til et kombineret varmtvandsbassin og relaxroom. At Arden Kommune dermed skruer markant op for halblusset blot et par år, kommunesammenlægningen ved årsskiftet 2006/2007 slår igennem, ser borgmester H. C. Maarup som lidt af en tilfældighed. - Overordnet holder vi os inden for den anlægsramme, vi er blevet pålagt. Men salget af byggegrunde forløber fint. Vi får i indeværende år et overskud på tre millioner kroner på at opføre de 20 erstatningsboliger til Arden Plejehjem, og kommunen har overskud på driften. Og så er en væsentlig forudsætning faldet på plads, idet vi som vanskelig stillet kommune får de 9,5 millioner kroner i ekstraordinært tilskud, vi havde håbet på, men ikke turdet kalkulere med på forhånd. Ydermere har borgerne i nogle år måttet leve med kommunalt mådehold. Alt det gør, at vi nu står med med en sund og god økonomi og et solidt råderum i form af en stærk kassebeholdning at arbejde med. Vi kører bestemt ikke på første klasse endsige kaster os ud i overflod i Arden Kommune, forsikrer borgmester H. C. Maarup (S). Som eksempel på mådehold nævner han de dårlige forhold, Arden Skole med en alt for lille gymnastiksal har måttet affinde sig med. - Som kommunens eneste overbygningsskole trænger Arden vitterligt til en forbedring af idrætsfaciliteterne. Men frem for at bygge en ny gymnastiksal vil det jo være smart at kombinere med Jarl Ardens behov for mere halplads og så opføre en aflastningshal. Samtidig vil vi gerne påskønne, at borgerne både i Vebbestrup og Arden har vist deres engagement i halprojekterne ved hvert sted at give tilsagn om borgerlån på op mod to millioner kroner, siger borgmester borgmesteren. Han understreger, at hele byrådet står bag, og at man giver los, fordi økonomien tillader det. Forliget mellem Socialdemokratiet, Venstre og de tre borgerliste-folk i byrådet gled på plads efter fire budgetseminarer i august og september. - Som borgmester har jeg hele tiden sigtet efter så så bred en aftale som muligt. En aftale baseret på uændret skat og grundskyld. Det skaber stabilitet og øger vores troværdighed som en kommune, der i stand til at samarbejde, fremhæver H. C. Maarup.