Lokalpolitik

11 mio. kr. skal findes

Politikere står over for en svær opgave med at finde besparelser

BRØNDERSLEV:- Brønderslev Kommune står med et besværligt regnestykke - ca. 11 mio. kroner i underskud på driften efter afdrag viste det tekniske budget. Det konstaterede borgmester Jens Arne Hedegaard (V), da han for byrådet fremlagde budgetforslagte for 2006.Et forslag, der nu skal forhandles. Om forslaget sagde han: - På den ene side vil vi gerne tilgodese en række ønsker og hele tiden forbedre vores service over for borgerne. På den anden side kan vi ikke løbe fra den økonomiske virkelighed. Vi skal derfor i den kommende tid finde ud af at være såvel ansvarlige som fremsynede politikere, der til det sidste udvikler vores kommune. Jeg tror på, at det kan lykkes for os. Om de 11 mio. kr. sagde han: - Det er stadig primært vores udgifter til borgere på overførselsindkomster, som løber fra os sammen med indsatsen over for vanskeligt stillede børn og unge. Det budgetforslag, som Jens Arne Hedegaard lagde frem, viser 2,5 mio. kr. i overskud på driften.Der er et anlægsbudget på 25,3 mio. kr., og det er to mio. kr. mere end vores anlægsramme tillader.Der opereres med et kassetræk på 11, 7 mio. kr. - Kassetrækket svarer ca. til efterreguleringen af skatter og tilskud/udligning fra 2003. Men vi har en sund kassebeholdning, som kan holde til det kassetræk. Jens Arne Hedegaard siger, at det kan diskuteres, om der er tale om et sparebudget. - De tekniske korrektioner på godt 17 mio. kr. alene er jo udtryk for, at hvad det koster bare at opretholde vores nuværende serviceniveau. Med til billedet hører også pris- og lønfremskrivning på ca. 20 mio. kr. Så jeg mener ikke, at man kan kalde det her et spareprojekt. Jens Arne Hedegaards forslag til kommunens husholdningsbudget rummer seviceudgifter for godt 588 mio. kr. og overførselsudgifter for knap 126 mio. kr. - Jeg har tidligere sagt - og det står jeg fast på - at jeg ikke ønsker at være med til at pege på afdækninger, som borgerne vil opleve som markante serviceforringelser. Vores kerneområder som folkeskolen, børnepasning og ældrepleje skal i videst mulige omfang skånes for store nedskæringer. Jens Arne Hedegaard sagde, at det vil være forkert at sige, at der i forslaget ikke er noget, som vil gøre ondt. -Det er der. Og eftersom vi har været i den her økonomiske situation i flere år, er der jo heller ikke flere lavthængende frugter, vi kan plukke. Vi skal faktisk strække os temmelig langt for bare at nå de nederste frugter, sagde han. Byrådet tager på budgetseminar 22. og 23. september, hvor budgettet kulegraves.