Ungdomsuddannelser

11 procent flere praktikpladser på et år

Aalborg tekniske skole har oplevet flot fremgang - men på det seneste er kurven fladet ud

AALBORG:En stigning i antallet af ordinære praktikpladser på 11 procent. Det har Aalborg tekniske skole oplevet i perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Stigningen er et resultat af en målrettet indsats, hvor skolen har haft et praktikkonsulentkorps ansat, som har været ude at stemme dørklokker i virksomhederne. Endvidere har skolen være med i det Nordregionale praktikpladsprojekt Spyd Nord, hvor 12 erhvervsskoler i regionen er gået sammen om afhjælpning af praktikpladsproblemet. Stigningen på 11 procent skal samtidig ses i lyset af, at antallet af tilsvarende praktikaftaler på landsplan faldt med omkring fire procent i samme periode. Alligevel er projketkoordinator Ole Ervolder fra Aalborg tekniske skole ikke helt tilfreds. For siden oktober 2002 og frem til nu, er stigningskurven fladet ud. Antallet af ordinære praktikaftaler er med andre ord ikke vokset siden efteråret. - Vi havde gerne set en fortsat vækst i antallet af praktikpladser, siger Ole Ervolder. Ud over den generelle afmatning i erhvervslivet mener han, at politisk uro omkring den seneste finanslov har haft en betydning. I flere måneder vidste virksomhederne ikke, om tilskudsordningen, der skulle tilskynde dem til at tage praktikanter, ville forsvinde eller ej. - Vi kunne ikke melde klart ud til virksomhederne, hvad de havde at forholde sig til, siger Ole Ervolder. Tilskudsordningen gav en virksomhed omkring 12.000 kroner årligt, hvis den lavede en restaftale med en lærling, der var begyndt i skolepraktik. Men enden på det blev, at ordningen røg ud af finansloven for 2003 - endda med tilbagevirkende kraft for 2002. Ole Ervolder kan dog konstatere, at det kun var ganske få af de virksomheder, der i 2002 alligevel ikke modtog det lovede tilskud, som så valgte at opsige deres praktikaftaler. Men han frygter, at turbulensen omkring tilskudsordningen i fremtiden har skræmt flere virksomheder fra at tage nye lærlinge ind, der har påbegyndt deres læretid i en skolepraktik. - Vi ser for eksempel, at flere autoværksteder ikke vil lave nye restaftaler, siger Ole Ervolder. Selv om kurven på det seneste er fladet ud, tror Aalborg tekniske skole stadig på, at man til efteråret igen kan prale af en stigning på omkring 11 procent i ordinære praktikaftaler. - Vi håber, at vi har et lignende resultat, når vi er nået frem til 1. oktober i år, siger Ole Ervolder.