110 ledigeafslog job som postbud

Århus: Selv om der stadig er omkring 200.000 ledige på dagpenge og kontanthjælp i Danmark, kan postvæsnet ikke få ledige til at tage job som postbud. Derfor har Post Danmark i Nordsjælland ansat de første 40 svenskere som postbude, heriblandt personer, som er indvandrere i Sverige, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Det sker samtidig med, at der går tusindvis af danske indvandrere ledige i hovedstadsområdet og i Nordsjælland. Importen af den svenske arbejdskraft kommer blandt andet på baggrund af fejlslagne bestræbelser for at skaffe arbejdskraft i sommer i Frederiksborg Amt. Her skrev Arbejdsformidlingen ud til 110 ledige med besked om, at de skulle søge job som postbud hos Post Danmark. Men ikke én eneste af de ledige dagpengemodtagere ville tage arbejdet. En gennemgang af sagen viser, at begrundelserne for at sige nej rækker lige fra, at den ledige ikke kunne cykle til, at den ledige hævdede at have sendt en ansøgning, som Post Danmark ikke havde modtaget og til, at den ledige skulle på ferie. Ni af de 110 fik karantæne eller blev trukket i dagpengene. Arbejdsdirektoratet har gennemgået alle de sager, som er blevet indberettet til a-kasserne og har konkluderet, at der ikke er begået nogen fejl af a-kasserne. Det får to økonomer til at sige, at det danske system med at formidle ledige til arbejdsmarkedet har spillet fallit. Medlem af Velfærdskommissionen, professor Nina Smith, siger: - Vi har i Danmark valgt en model, der er meget fleksibel. Vi har høje dagpengesatser, og det er let at ansætte og afskedige. Men når 110 ledige bliver til nul ansatte, har systemet spillet fallit. Derfor mener jeg, at politikerne bør gribe ind og stramme reglerne, eksempelvis ved at nedsætte dagpengeperioden fra fire til to et halvt år. Vi skriger på arbejdskraft, og der bliver endnu større mangel i fremtiden. Vi må finde metoder, så alle, der overhovedet kan arbejde, kommer ud på arbejdsmarkedet. De nuværende regler virker ikke i den retning. Hun bakkes op af den økonomiske vismand, professor Michael Rosholm: - Eksemplet med Post Danmark viser, at systemet har spillet fallit. Nogle af begrundelserne for ikke at være til rådighed for jobbet som postbud er himmelråbende. Der bør i det mindste strammes op på opfølgningsprocedurerne over for de ledige, og jeg mener, at det i sidste ende bør overvejes, om der skal ændres på dagpengeperioden eller dagpengesatsen, siger vismanden./ritzau/